گرامر Used to ( + 15 جمله نمونه)

وقتی به چیزهایی در گذشته اشاره می‌کنیم که دیگر حقیقت ندارند، از گرامر used to  استفاده می‌کنیم. این می‌تواند به اقدامات مکرر، وضعیت یا موقعیتی خاص اشاره کند.

He used to play football for the local team, but he’s too old now.

ترجمه: او قبلاً برای تیم محلی فوتبال بازی می‌کرد، اما اکنون سنش خیلی زیاد است.

That white house over there used to belong to my family.  (It belonged to my amily in the past, but not anymore. )

ترجمه: آن خانه سفید قبلا متعلق به خانواده من بود. (در گذشته متعلق به  خانواده من بود، اما دیگر نیست).

I didn’t use to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helps.

ترجمه: من خواب خیلی خوبی نداشتم، ولی  الان انجام دادن یوگا در حل کردن این مشکل خیلی کمک می‌کند.

هشدار: در جملات وعبارات مثبت، شکل مورد استفاده used to تغییر نمی‌کند و قبل از آن از فعل to be  استفاده نمی‌کنیم و این اصطلاح همیشه به زمان گذشته اشاره می‌کند:

We used to go to the seaside every summer when I was a kid.

ترجمه: وقتی بچه بودم هر تابستان به ساحل می‌‌رفتیم.

ساختار used toدرجملات منفی: (didn’t use to)

شکل منفی used to معمولاً به حالت didn’t use(d) to است. گاهی اوقات آن را با پسوند -d می‌نویسیم. هر دو فرم رایج هستند، اما بسیاری از افراد فرم با -d  را نادرست می‌دانند.

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

ترجمه: قبلاً برخلاف الان مغازه‌ها زیاد شلوغ نبودند‌.

didn’t used to like broccoli when I was younger, but I love it now.

ترجمه:  من در جوانی کلم بروکلی را دوست نداشتم، اما اکنون آن را دوست دارم.

در سبک‌های بسیار رسمی، می‌توانیم از شکل منفی  used not to استفاده کنیم:

She used not to live as poorly as she does now.

ترجمه: او قبلاً مثل الان ضعیف و فقیر نبود.

ساختار used to  در حالت سوالی:

متداول‌‌ترین شکل سوالی used to  با استفاده از فعل کمکی did است:

use to + فاعل + Did

I think we met once, a couple of years ago.  Did you use to work with Kevin Harris?

ترجمه: فکر می‌کنم ما چندین سال پیش یک‌‌بار همدیگر را ملاقات کرده‌ایم؟ آیا قبلاً با کوین هریس کار می‌کردید؟

Did you use to come here as a child?

ترجمه: آیا در کودکی به اینجا می‌آمدی؟

استفاده از فعل کمکی did برای تاکید:

ما می‌توانیم از فعل کمکی did برای تاکید استفاده کنیم:

We never used to mix very much with the neighbors, but we did used to say hello to them in the street.

ترجمه: ما هرگز زیاد با همسایگان خود صمیمی نمی‌شدیم، اما در خیابان حتما به آنها سلام می‌کردیم.

تفاوت  be used to و get used to

فعل be used to , به معنی آشنا بودن با چیزی و یا عادت داشتن به چیزی است.

She is used to the city now and doesn’t get lost any more.

ترجمه: او اکنون به شهرعادت کرده است و دیگر گم نمی‌شود.

He wasn’t used to walking so much and his legs hurt after the hike.

ترجمه:  او عادت چندانی به راه رفتن نداشت و پاهایش بعد از پیاده‌روی درد می‌کرد.

I’m a teacher so I‘m used to speaking in public.

ترجمه: من معلم هستم بنابراین به صحبت کردن در جمع عادت دارم.

ولی ازget used to  زمانی استفاده می‌کنیم که در مورد روند آشنایی با چیزی صحبت می‌کنیم.

I’m finding this new job hard but I’m sure I’ll get used to it soon.

ترجمه: این کار جدید به نظر کار سختی است اما مطمئن هستم که به زودی به آن عادت می‌کنم.

It took my mother years to get used to living in London after moving from akistan.

ترجمه: سال‌‌ها طول کشید تا مادرم بعد از مهاجرت از پاکستان به زندگی در لندن عادت کند.

I’m getting used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in.

ترجمه: الان دارم به سروصدا عادت می‌کنم. وقتی برای اولین بار اینجا ساکن شدم به نظرم واقعا استرس‌زا می‌آمد.

نکته:  بعد از Be used to و get used to یک اسم، ضمیر یا شکل -ing از یک فعل به کار می‌رود و می‌تواند برای زمان گذشته، حال یا آینده استفاده شود.

بیشتر بخوانید:

فرق used to و get used to

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: