گرامر in case ( + جمله نمونه)

In case به‌عنوان conjunction (حرف ربط)

از in case برای صحبت درمورد چیزهایی استفاده می‌شود که برای آمادگی در مقابل وضعیت احتمالی که در آینده با آن مواجه خواهیم شد باید انجام بدهیم.

جمله‌واره + in case + جمله‌واره

He will not go to his office by his car in case it snows.

ترجمه: او با ماشین خودش سر کار نمی‎رود چون ممکن است برف ببارد.

در این مثال it snows احتمالی در آینده و he will not go… اقدامی برای آمادگی است.

In case به‌عنوان یک قید- just in case

اگر عبارت just in case در آخر جمله بیاید و بعد از آن هیچ جمله‌واره‌ای وجود نداشته باشد، just in case به معنی «محض احتیاط» به کار می‌رود.

جمله واره + just in case

I don’t think I will need any money. However, I will bring some money just in case.

ترجمه: فکر نمی‌کنم به پول احتیاج پیدا کنم. با این‌ حال محض احتیاط کمی پول با خودم می‌آورم.

گرامر Would you mind و Do you mind

یکی از کاربردهای این عبارات، درخواست مودبانه است. بعد ا …

بخوانید

استفاده از in case به‌عنوان یک conjunction برای نشان دادن دلیل و مسبب در انگلیسی

همان‌طور که گفتیم به وسیله In case اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه برای وضعیت آینده را بیان می‌کنیم. به عبارت دیگر in case ساختاری است که به وسیله آن بیان می‌کنیم که چه‌طور برای وضعیتی احتمالی در آینده آماده خواهیم شد.

می‌توان گفت که:

  • In case یک conjunction برای ارتباط دادن بین دو جمله‌واره است. (یکی از این دو جمله‌واره بیانگر عمل و دیگری بیانگر دلیل است.)
  • In case قبل از جمله‌واره بیان کننده دلیل یا مسبب قرار می‌گیرد.
  • In case برای بیان علت انجام گرفتن یک عمل به کار می‌رود.

یک جمله‌واره (اصلی) عمل + in case + یک جمله‌واره علت

یا

عمل احتیاطی + in case + علت

در زیر مثال‌هایی از کاربرد in case در جملات را می‌بینید:

I will not go to work by my car in case it snows. (عمل – علت)

(It snows – احتمال / I will not go… – عمل احتیاطی یا پیشگیرانه)

My mother put a sandwich in my handbag in case I was hungry. (عمل –علت)

(I was hungry – احتمال / My mother put a cake… – عمل احتیاطی یا پیشگیرانه)

Her father always gives her some money in case she can need it. (عمل – علت)

(She can need it – احتمال / Her father always gives her some money – عمل احتیاطی یا پیشگیرانه)

Take your sunscreen in case it is sunny. (عمل – علت)

(It is sunny – احتمال / take your hat – عمل احتیاطی یا پیشگیرانه)

She puts the keys here in case she forgets. (عمل – علت)

(she forgets – احتمال / she puts the keys here – عمل احتیاطی یا پیشگیرانه)

Take the umbrella in case it rains. (عمل – علت)

(It rains – possibility / Take the umbrella – عمل احتیاطی یا پیشگیرانه)

The teacher wrote down the student’s homework in his notebook in case he should forget his homework. (عمل – علت)

(he should forget… – possibility / the teacher wrote down – عمل احتیاطی یا پیشگیرانه)

استفاده از in case به‌عنوان قید- just in case

بعد از just in case جمله‌واره‌ای نمی‌آید و معنی آن «محض احتیاط» است. در زیر مثال‌هایی از کاربرد این عبارت را می‌بینید:

Take warm clothes, just in case.

ترجمه: محض احتیاط لباس گرم بردار.

It might be rainy today so you should take your umbrella just in case.

ترجمه: امروز ممکن است هوا بارانی باشد پس بهتر است محض احتیاط چترت را برداری.

I don’t think I will need any money. However, I will bring some money just in case.

ترجمه: فکر نمی‌‌کنم به پول احتیاج پیدا کنم. با این حال محض احتیاط کمی پول همراهم می‌آورم.

In case of

In case بدون of یک حرف ربط است اما in case of یک حرف اضافه محسوب می‌شود.

همان‌طور که بالاتر گفتیم از In case برای بیان کارهای پیشگیرانه و احتیاطی برای وضعیت احتمالی آینده استفاده می‌شود و in case در این نوع کاربرد نقش حرف ربط یا قید را دارد.

Shall I keep some soup for your brother in case he’s hungry when he gets here?

ترجمه: (حرف ربط)  آیا لازم است برای برادرت کمی سوپ نگه دارم که در صورت گرسنگی موقع رسیدن به اینجا بخورد؟

She knows she’s passed the exam, but she doesn’t want to say anything just in case.

ترجمه: (قید) او می‌داند که در امتحان قبول شده است اما محض احتیاط فعلا در موردش چیزی نمی‌گوید.

در هیچ کدام از این کاربردها in case به معنی if (اگر/آیا) به کار نمی‌رود. برای درک بهتر این موضوع به جدول زیر نگاه کنید:

Let’s take our swimming costumes in case there’s a pool in the garden.

بیایید لباس‌های شنایمان را برداریم چون ممکن است در داخل باغ استخر وجود داشته باشد.

We don’t know if there is a pool there.

ما نمی‌دانیم که آیا آنجا استخری هست یا نه.

Let’s take our swimming costumes if there’s a pool in the garden.

اگر در باغ استخرهم هست بیایید لباس‌های شنایمان را هم برداریم.

We will wait until we know about the pool before we decide.

قبل از این که تصمیم بگیریم لباس شنایمان را برداریم صبر می‌کنیم تا از وجود استخر مطمئن شویم.

I’ll take cash in case we need it on the train.

ترجمه:   من همراهم پول نقد برمیدارم چون ممکن است در قطار لازممان شود. (هنوز نمی‌دانم که قرار است در قطار پول نقد لازم داشته باشیم یا نه.)

گرامر Wish ( + 20 جمله نمونه)

هنگامی که بعد از فعل wish یک فعل با to می‌آوریم، wish  معنی خ …

بخوانید

ساختار جملات in case of

معمولا بعد از in case of یک اسم می‌آوریم. این ترکیب به معنی “اگر/وقتی چیزی اتفاق بیفتد” است.

مثلا به نوشته زیر که روی تابلوی هشداری در یک آسانسور هست توجه کنید:

In case of breakdown, please press the alarm button and call this number. (if and when the elevator breaks down, …)

ترجمه: در صورت خرابی، لطفا دکمه آژیر را فشار دهید و با این شماره تماس بگیرید. (اگر و زمانی که آسانسور خراب شود…)

ولی از in case بدون of زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم در مقابل یک تهدید یا خطر احتمالی اقدام پیشگیرانه‌ای انجام دهیم تا از عواقب ناخواسته و نامطلوب آن اتفاق جلوگیری کنیم و معنی جمله‌ها هم اینطور می‌شود:

کاری را انجام دهید چون ممکن است اتفاقی بیفتد.

I set up my alarm clock in case I fall asleep.

ترجمه: من آلارم گوشی‌ام را روشن می‌کنم چون ممکن است خوابم ببرد.

Wear your helmet in case something falls.

ترجمه:   کلاه ایمنی‌ات را بردار ممکن است چیزی روی سرت بیفتد.

نکته: بعد از in case از will استفاده نکنید.

She will cook now in case her husband comes home early.

She will cook now in case her husband will come home early.

نکته: می‌توانید از in case برای بیان این که چرا کسی در گذشته کاری را انجام داده است هم استفاده کنید.

Sarah took her raincoat with her in case it rained.

ترجمه:   سارا بارانی‌اش را همراهش برداشت چون ممکن بود باران ببارد.

Ken bought some sugar on the way home in case his wife wanted some.

ترجمه: کن در راه خانه کمی شکر خرید چون ممکن بود زنش لازم داشته باشد.

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: