نحوه محاسبه نمره رایتینگ آیلتس

خرید کتاب رایتینگ آیلتس (+5 درس رایگان)

طول آموزش

24 ساعت

مجموع

11 مقاله

قیمت این کتاب:

95,000 62,000 تومان

33,000تومان تخفیف

تصویر پست نحوه محاسبه نمره رایتینگ آیلتس از دیلماجیو

بسیاری از شرکت کنندگان اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه نمره رایتینگ آیلتس ندارند. شاید فکر کنید که معیارهای نمره دهی رایتینگ برای تصحیح کننده هاست و ارتباطی به داوطلب ندارد. درست است که تصحیح کنندگان آیلتس باید این قواعد را در نمره دهی رعایت کنند ولی اگر داوطلبان با معیارهای نمره دهی رایتینگ آیلتس آشنا باشند، درک بهتری از آزمون خواهند داشت و می فهمند که چه انتظاری از آن ها دارند.

در این پست می خوانید:

در مسیر آمادگی برای رایتینگ آیلتس اگر از ابتدا بدانید نمره آیلتس چگونه محاسبه می‌شود، سعی می‌کنید هر آنچه یاد می‌گیرید را در آن قالب قرار دهید تا به چشم مصحح خوش بیاید.

فراموش نکنید که در آزمون رایتینگ آیلتس در کنار نشان دادن توانایی های خود باید به تصحیح کننده سیگنال‌هایی بدهید که متوجه شود سطح زبانی شما در وضعیت بالایی قرار دارد. اگر به این نکات بی توجه باشید و حتی مهارت رایتینگ بالایی هم داشته باشید ممکن است نمره پایینی در این آزمون کسب کنید.

این درس به طور کامل به معیارهای نمره‌دهی رایتینگ آیلتس می پردازد و شرایط کسب هر نمره را با جزئیات توضیح می‌دهد.

این درس یکی از 5 درس رایگان دوره رایتینگ آیلتس دیلماجیو ست. با خرید دوره رایتینگ آیلتس به 6 درس پریمیوم دیگر هم دسترسی داشته باشید. سرفصل های خرید کتاب رایتینگ آیلتس (+5 درس رایگان)

نمره رایتینگ آیلتس از چنده؟

نمره رایتینگ آیلتس از 9 محسابه می شود. هر چقدر نمره شما به 9 نزدیک تر باشد یعنی اینکه نمره بهتری گرفتید و رایتینگ شما در وضعیت بهتری قرار دارد.

معیارهای نمره‌ دهی تسک ۱ آیلتس

​​​​​​​​معیارهای نمره دهی در تسک 1 رایتینگ آیلتس بر اساس چهار معیار زیر است:

1.دستیابی به هدف (Task Achievement)

 1. انسجام و پیوستگی (Cohesion and Consistency)
 2. منابع واژگان (Lexical Resources)
 3. نقد دستوری (Grammatical Accuracy) ​

دستیابی به هدف یا (TA) ‏به نحوه پاسخ داوطلب به موضوع مورد نظر تسک می‌پردازد. تصحیح کننده در این قسمت بررسی میکند که آیا تمام اطلاعات مورد نیاز تسک در گزارش یا نامه نوشته شده توسط داوطلب گنجانده شده‌است و آیا اطلاعات آن به اندازه کافی بسط داده شده اند. در این بخش تصحیح کننده دقت، صحت و تناسب اطلاعات موجود در پاسخ را بررسی میکند. ​

انسجام و پیوستگی یا (CC) ‏به بررسی میزان روشنی پیام گزارش یا نامه برای خواننده میپردازد. در این قسمت تصحیح کننده گزارش یا نامه را از نظر داشتن یک طرح مناسب و ترتیب منطقی بررسی میکند. استفاده از رفرنس دهی و کلمات ربط صحیح برای ربط دادن نکات اصلی متن، به انسجام و پیوستگی آن کمک خواهد کرد. ​

منبع واژگان (LR)‏ به بررسی محدوده، مناسب بودن و دقت واژگان مورد استفاده میپردازد. داوطلب برای پاسخ به تسک ها باید از واژگان مناسبی استفاده کند. تصحیح کننده در این قسمت بررسی خواهد کرد که اشکال صحیح کلمات مورد استفاده قرار بگیرند و املای آن‌ها دقیق باشد. ​

نقد دستوری (GRA) به دامنه و دقت زمان های به کار رفته و ساختار جملات اشاره دارد. تصحیح کننده در این قسمت توانایی داوطلب در استفاده از ساختار های ساده و پیچیده و همچنین تاثیر اشتباهات در درک مطالب نوشته شده را برررسی می‌کند.

​​​​​​​​معیارهای نمره دهی تسک ۲ آیلتس

​​​​​​​​تصحیح کننده آزمون، پاسخ تسک 2 را بر اساس چهار معیار پاسخ به تسک (Task Response)، انسجام و پیوستگی (Cohesion and Consistency)، منابع واژگان (Lexical Resources) و نقد دستوری (Grammatical Accuracy) ارزیابی می‌کند.

در پاسخ به تسک یا (TR)، نحوه بیان، بسط و پشتیبانی پاسخ بررسی میشود‏. یک داوطلب خوب باید بتواند علاوه بر ارزیابی دیدگاه‌های مخالف، استدلال‌های خود را نیز با شواهد مناسب پشتیبانی کند. تصحیح کننده در این قسمت دقت، صحت و تناسب اطلاعات موجود در پاسخ را بررسی می‌کند. ​

انسجام و پیوستگی (CC) – این قسمت ‏بسیار مشابه به قسمت انسجام و پیوستگی در تسک ۱ است و میزان درک پیام گزارش توسط خواننده را بررسی میکند. تصحیح کننده در این قسمت نوشته را از نظر روشنی برای خواننده و داشتن یک طرح و ترتیب منطقی و مناسب مورد بررسی قرار میدهد. استفاده از کلمات ربط صحیح برای ربط دادن نکات اصلی متن، به انسجام و پیوستگی آن کمک خواهد کرد.

منابع واژگان (LR) ‏به محدوده، صحت و دقت واژگان اشاره دارد. داوطلب برای پاسخ خود باید از واژگان مناسبی استفاده کند. تصحیح کننده در این قسمت کلمات به کار رفته را از نظر داشتن شکل و املای صحیح مورد بررسی قرار می‌دهد. ​

نقد دستوری (GRA)‏ به دامنه و دقت زمان های به کار رفته و ساختار جملات اشاره دارد. تصحیح کننده در این قسمت توانایی داوطلب در استفاده از ساختار های ساده و پیچیده و همچنین تاثیر اشتباهات در درک مطالب نوشته شده را برررسی میکند.

تسک 1 رایتینگ آیلتس: نحوه تصحیح و نمره دهی

این قسمت به بررسی دقیق نمره کسب شده توسط داوطلب در تسک 1 رایتینگ آیلتس می پردازد. با مطالعه دقیق این قسمت شما می‌توانید نمونه رایتینگ خود را بررسی کنید و خودتان حدس بزنید که چه نمره ای از تسک 1 می‌گیرید.

 • تسک ۱ رایتینگ​ نمره ۹

 • دستیابی به هدف

  ​الزامات و اهداف خواسته شده به طور کامل برآورده شده و  پاسخ تسک به خوبی بسط داده شده است

 • انسجام و پیوستگی

  متن پیوسته بوده و پاراگراف نویسی مناسبی دارد

 • منابع واژگان

  واژگان به کار رفته در نگارش متن، از نظر تنوع و پیچیدگی مناسب و خطاهای یافت شده جزئی و نادر هستند

 • نقد دستوری

  در نگارش متن از ساختارهای دستوری مناسبی استفاده شده است  و خطاهای دستوری جزئی و نادر هستند

 • تسک ۱ رایتینگ​ نمره 8

 • دستیابی به هدف

  ​اهداف و الزامات مورد نظر تسک، با استفاده از هایلایت‌ها و بولت پوینت تسک به نحو خوبی برآورده شده‌اند.

 • انسجام و پیوستگی

  اطلاعات و ایده‌ها با در نظر داشتن انسجام متن، به خوبی مرتب شده اند. پاراگراف بندی نیز مناسب است.

 • منابع واژگان

  دامنه واژگان گسترده است و کلمات نیز با انعطاف پذیری مناسب معنی را به دقت انتقال می‌دهند. خطاهای لغوی، جزئی و نادر هستند.

 • نقد دستوری

  از ساختارهای دستوری دقیق و انعطاف پذیری در نگارش متن استفاده شده است و خطاهای دستوری ناچیز و نادر هستند.

 • تسک ۱ رایتینگ​ نمره ۷

 • دستیابی به هدف

  الزامات مورد نظر تسک رعایت شده است. ماژول ‏آکادمیک:‏ یک نمای کلی روشن از روندها، تفاوت‌ها یا مراحل اصلی ارائه داده شده است. ‏ماژول جنرال: یک هدف روشن با لحنی سازگار و مناسب ارائه داده شده است. ویژگی‌ها و نکات کلیدی نیز به کمک هایلایت کردن و بولت پوینت مشخص شده‌اند اما امکان بسط کاملتر آن‌ها نیز وجود دارد.

 • انسجام و پیوستگی

  سامان‌دهی اطلاعات و ایده‌ها مناسب است. همچنین طیف مناسبی از کلمات ربط دهنده در متن وجود دارند اما در برخی موارد، به اندازه کافی استفاده نشده یا بیش از حد استفاده شده است.

 • منابع واژگان

  تنوع واژگان باعث دقت و انعطاف بخشیدن به متن شده است. برخی کلمات استفاده شده در متن خیلی رایج نیستند اما در کل میتوان گفت داوطلب آگاهی مناسبی از سبک و نظم در نویسندگی داشته است. ممکن است در انتخاب کلمه و املا اشتباهاتی مشاهده شود. ​

 • نقد دستوری

  از ساختارهای دستوری متنوع و پیچیده‌ای در نگارش متن استفاده شده است. اما با وجود اینکه داوطلب کنترل خوبی بر نکات دستوری و آئین نگارش دارد ممکن است در برخی موقعیت‌ها اشتباهاتی مرتکب شده باشد.

 • تسک ۱ رایتینگ ​نمره ۶

 • دستیابی به هدف

  داوطلب الزامات موردنظر تسک را برآورده میکند. ماژول آکادمیک: با انتخاب اطلاعات مناسب ‏یک نمای کلی ارائه می‌دهد. ماژول جنرال:‏ با وجود ناسازگای در لحن، متن پیام واضحی دارد. نکات کلیدی متن با استفاده از هایلایت و بولت پوینت ها مشخص شده‌اند اما برخی جزئیات ممکن است بی‌ربط، نامناسب یا نادرست باشند. ​

 • انسجام و پیوستگی

  اطلاعات و ایده‌ها به صورت منسجم مرتب شده‌اند. از کلمات ربط دهنده نیز به طور موثر استفاده شده است اما ممکن است برخی جملات کمی نادرست به نظر برسند. داوطلب ممکن است در رفرنس‌دهی با مشکل مواجه شود.

 • منابع واژگان

  داوطلب در نگارش متن از طیف مناسبی از واژگان استفاده کرده است. اما داوطلب در استفاده از واژگان کم‌تر رایج کمی بی‌دقتی کرده است. اما این اشتباهات مانع برقراری ارتباط نمی‌شوند.

 • نقد دستوری

  از انواع جملات ساده و پیچیده استفاده شده است. با اینکه در متن اشتباهاتی در دستور زبان و نقطه‌گذاری وجود دارد اما این اشتباهات مانع برقراری ارتباط نمی‌شوند. ​

 • تسک ۱ رایتینگ نمره ۵

 • دستیابی به هدف

  به طور کلی، هدف مورد نظر تسک برآورده شده است، اما قالب به کاررفته میتواند در برخی مواقع مناسب نباشد. ماژول آکادمیک: جزئیات بدون بررسی دقیق و به صورتی مکانیکی و مصنوعی شرح داده شده‌اند و ممکن است پشتوانه مناسبی نداشته باشند. ماژول عمومی: هدف نامه خیلی واضح نبوده و لحن آن متغیر و گاهی نامناسب است.  به نکات کلیدی و بولت پوینت‌ها به اندازه کافی پرداخته نشده است و داوطلب بیشتر بر جزئیات تمرکز کرده است.​

 • انسجام و پیوستگی

  با وجود سامان دهی نسبتا مناسب اطلاعات، ترتیب ارائه آن‌ها منطقی و پیش رونده نبوده است. یکی از اشکالات متن استفاده ناکافی، نادرست یا بیش از حد از کلمات ربط دهنده است. همچنین ممکن است به دلیل عدم رفرنس دهی و استفاده از کلمات جایگزین متن کمی تکراری به نظر برسد. ​

 • منابع واژگان

  کلمات استفاده شده در متن طیف و تنوع محدودی دارند اما می توان گفت در حد پاسخگویی به این تسک کافی هستند. همچنین ممکن است خطاهای املایی، خواننده را در درک متن دچار مشکل کند. ​

 • نقد دستوری

  تنها از طیف محدودی از ساختارهای دستوری استفاده شده است. داوطلب سعی کرده است تا جملات پیچیده تری را به کار ببرد، اما در ساخت  این جملات دقت کافی نداشته است.  همچنین، اشتباهات دستوری مکرر و نقطه‌گذاری‌های اشتباه می‌تواند برای خواننده مشکلاتی ایجاد کند. ​

 • ​​​​​​​​​​​​​​​تسک ۱ رایتینگ نمره ۴

 • دستیابی به هدف

  با اینکه تلاش‌هایی برای دستیابی به هدف انجام شده است اما متن نوشته شده همه نکات کلیدی و بولت پوینت ها را پوشش نمی‌دهد. این موضوع قالب متن را نامناسب کرده است. ماژول عمومی: مقصود نامه نیز به روشنی بیان نشده و لحن آن نامناسب است.

 • انسجام و پیوستگی

  اطلاعات و ایده‌ها به طور منسجم بسط داده نشده‌اند. همچنین با اینکه سعی شده است تا از برخی کلمات ربط پایه استفاده شود، کلمات ربط به به کار رفته اغلب نادرست یا تکراری هستند. ​​

 • منابع واژگان

  در نگارش متن تنها از واژگان پایه و ساده استفاده شده است که اغلب تکراری و نامناسب هستند. املای بسیار از کلمات نیز نادرست است. چنین خطاهایی میتوانند باعث سردرگمی خواننده شوند. ​

 • نقد دستوری

  تنها از طیف محدودی از ساختارهای دستوری در نگارش متن استفاده شده است. همچنین، با وجود دقیق بودن برخی از ساختارها، خطاها در متن غالب بوده و اکثر نقطه‌گذاری‌ها اشتباه هستند. ​​

 • ​​​​​​​​​​​​​​​تسک ۱ رایتینگ نمره ۳

 • دستیابی به هدف

  نه تنها داوطلب الزامات تسک را برآورده نکرده است، بلکه احتمالا منظور تسک را نیز به درستی درک نکرده است. ایده‌های محدودی در متن ارائه شده است و این در حالی است که برخی از آن‌ها تا حد زیادی بی‌ربط و یا تکراری نیز هستند. سازمان‌دهی ایده ها نیز به طور منطقی انجام نشده است.

 • انسجام و پیوستگی

  داوطلب از طیف بسیار محدودی از کلمات ربط استفاده می‌کند که تعداد قابل توجهی از آن ها نشان دهنده رابطه منطقی بین ایده‌ها نیستند.

 • منابع واژگان

  تنها از طیف بسیار محدودی از کلمات و عبارات در نگارش متن استفاده شده است و داوطلب کنترل بسیار محدودی بر املای کلمات دارد.  چنین خطاهایی میتوانند باعث سردرگمی خواننده شوند. ​

 • نقد دستوری

  ​​با وجود سعی داوطلب در شکل‌دهی به جملات، خطاهای دستوری و نقطه‌گذاری، خواننده را در فهمیدن متن دچار مشکل می‌کند.

 • ​​​​​​​​​​​​​​​تسک ۱ رایتینگ نمره ۲

 • دستیابی به هدف

  پاسخ و هدف مورد نظر تسک، خیلی ربطی به هم ندارند.

 • انسجام و پیوستگی

  سامان دهی متن نامناسب است. ​

 • منابع واژگان

  دامنه کلمات به کار رفته در متن بسیار محدود بوده و داوطلب عملا هیچ گونه کنترلی بر واژه‌سازی و املای کلمات ندارد.

 • نقد دستوری

  داوطلب تنها توانایی به کار بردن جملات حفظی و کپی شده را دارد.​​

 • ​​​​​​​​​​​​​​​تسک ۱ رایتینگ نمره ۱

 • دستیابی به هدف

  پاسخ هیچ ارتباطی با هدف مورد نظر تسک ندارد. ​

 • انسجام و پیوستگی

  متن نوشته شده توانایی انتقال هیچ پیامی را ندارد.

 • منابع واژگان

  داوطلب تنها توانایی استفاده از چند کلمه محدود را دارد.

 • نقد دستوری

  داوطلب توانایی جمله سازی ندارد. ​​​

 • تسک ۱ رایتینگ نمره ۰

 • این نمره مختص افرادی است که در آزمون غایب بوده یا به هیچ یک از تسک‌ها پاسخ نمی‌دهند. یا اگر به تسک‌ها پاسخ می‌دهند پاسخ آن‌ها حفظی و نامربوط است.

نحوه نمره دهی تسک 2 رایتینگ آیلتس

تعداد کلماتی که داوطلب در تسک 2 باید بنویسد بیشتر است و همین قضیه باعث می شود که شانس اشتباه در رایتینگ بالا برود. از این جهت تصحیح کننده سوال شانس بیشتری دارد تا مهارت شما را ارزیابی کند و آن را در نحوه نمره دهی در تسک 2 رایتینگ دخیل کند.

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۹

 • پاسخ به تسک

  به تمام قسمت‌های تسک به طور کامل پرداخته شده است و داوطلب در پاسخ به تسک از ایده‌های مرتبط، بسط داده و پشتیبانی شده استفاده می‌کند. ​​

 • انسجام و پیوستگی

  انسجام و پیوستگی متن بسیار طبیعی انجام شده است. پاراگراف بندی متن نیز مناسب است.

 • منابع واژگان

  کلمات به کار رفته در متن دامنه وسیعی وسیعی داشته و داوطلب از کلمات پیچیده نیز بهره برده است. خطاهای لغوی متن نیز جزئی و نادر ​هستند.

 • نقد دستوری

  داوطلب در نگارش متن از طیف وسیعی از ساختارهای دستوری با رعایت انعطاف‌پذیری و دقت بهره برده است. خطاهای دستوری نیز جزئی و  نادر هستند.

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۸

 • پاسخ به تسک

  به تمام جوانب تسک به حد کافی پرداخته شده است. همچنین داوطلب در پاسخ خود موضعی روشن اتخاذ کرده است و به کمک ایده‌های مرتبط، گسترده و پشتیبانی شده به تسک پاسخ داده است.​

 • انسجام و پیوستگی

  اطلاعات و ایده‌ها به صورت منطقی مرتب شده‌اند و داوطلب در متن خود، به خوبی تمامی جوانب انسجام متن و پاراگراف بندی را به اندازه کافی و مناسب رعایت کرده است. ​

 • منابع واژگان

  داوطلب از واژگان متنوعی برای بیان روان و انعطاف‌پذیر و انتقال دقیق معانی بهره برده است. اما با وجود مهارت داوطلب در استفاده از کلمات کمتر رایج و پیچیده، ممکن است هر از گاهی در انتخاب کلمات و ایجاد نظم در متن با مشکلاتی مواجه شود. اشتباهات لغوی و املایی به ندرت ممکن است رخ دهند. ​

 • نقد دستوری

  از ساختارهای دستوری متنوعی در نگارش متن استفاده شده است و اکثر جملات بدون خطا هستند. ممکن است داوطلب در موارد اندکی دچار خطاهای جزئی یا خطای تطابق عددی فعل و فاعل شود.

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۷

 • پاسخ به تسک

  ​پاسخ داوطلب تمام بخش‌های تسک را پوشش می‌دهد و در پاسخ خود موضع روشنی اتخاذ می‌کند. پاسخ ارائه شده، ایده‌های اصلی را گسترش داده و از آن ها پشتیبانی می‌کند اما ممکن است پاسخ کمی بیش از حد عمومی باشد و به پشتیبانی از ایده‌های متن توجه کافی نشده باشد. ​

 • انسجام و پیوستگی

  اطلاعات و ایده‌ها به صورت منسجم و و با ترتیبی منطقی و پیش رونده سازماندهی شده‌اند. همچنین داوطلب از طیف وسیعی از ابزارهای انسجام متن به صورت مناسب استفاده کرده است اما ممکن است در برخی موارد این استفاده کم یا بیش از حد باشد. ​

 • منابع واژگان

  داوطلب برای بالا بردن دقت و انعطاف پذیری متن از دامنه کافی از واژگان استفاده کرده است. داوطلب آگاهی نسبی از نحوه استفاده از کلمات کم‌تر رایج را دارد اما ممکن است گاهی در انتخاب کلمات یا املای آن‌ها مرتکب اشتباه شود.

 • نقد دستوری

  داوطلب از انواع ساختارهای پیچیده استفاده می‌کند و معمولا در جملات او خطاهای مکرر وجود ندارد. داوطلب تسلط خوبی بر دستور زبان و آئیین نگارش دارد اما ممکن است اشتباهاتی داشته باشد.

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۶

 • پاسخ به تسک

  ​داوطلب با وجود اشاره به تمام بخش‌های تسک، ممکن است به برخی از آن‌ها بیش از دیگر بخش ها بپردازد. با وجود اینکه احتمال نامشخص یا تکراری بودن نتیجه گیری‌ها وجود دارد اما داوطلب در طول متن موضع مرتبطی اتخاذ کرده است. به طور کلی ممکن است ایده‌های اصلی متن به اندازه کافی توسعه‌یافته و یا مشخص نباشند. ​

 • انسجام و پیوستگی

  اطلاعات و ایده‌های ارائه شده توسط داوطلب، به خوبی مرتب شده و ساختاری پیش رونده و واضح دارد. از کلمات ربط دهنده نیز به طور موثر استفاده شده است اما انسجام درون یا بین جملات ممکن است کمی معیوب یا مصنوعی به نظر برسد. داوطلب مهارت کافی در رفرنس دهی مناسب ندارد. ​

 • منابع واژگان

  واژگان استفاده شده در متن طیف و تنوع مناسبی دارند ولی علیرغم تلاش‌ داوطلب برای استفاده درست از واژگان کم‌تر رایج، اینکار با کمی بی‌دقتی انجام شده است. اما به طور کلی این اشتباهات املایی و کاربرد نادرست کلمات، مانع برقراری ارتباط نمی‌شود.

 • نقد دستوری

  در نگارش متن از ترکیب مناسبی از جملات ساده و پیچیده استفاده شده است. با اینکه اشتباهاتی در دستور و نقطه‌گذاری‌ها وجود دارند اما این اشتباهات به ندرت مانع برقراری ارتباط می‌شوند.​

 • تسک 2 رایتینگ نمره ٥

 • پاسخ به تسک

  ​اهداف مورد نظر تسک به طور کامل برآورده نشده‌اند و قالب به کار رفته در نگارش متن نیز در برخی موقعیت‌ها نامناسب است. با اینکه داوطلب موضع مشخصی اتخاذ می‌کند اما برای نتیجه گیری آن را به اندازه کافی بسط نمی‌دهد

 • انسجام و پیوستگی

  در ارائه اطلاعات کمی انسجام وجود دارد اما به طور کلی متن پیشروی مناسبی ندارد. رفرنس دهی نامناسب و عدم کاربرد کلمات جایگزین باعث استفاده ناکافی، نادرست و بیش از حد از کلمات ربط شده است.

 • منابع واژگان

  با اینکه داوطلب در نگارش متن از دامنه محدودی از واژگان استفاده کرده است، اما حد نصاب لازم را رعایت کرده است. خطاهای املایی قابل توجه داوطلب ممکن است برای خواننده مشکل ساز باشند. ​

 • نقد دستوری

  داوطلب تنها از طیف محدودی از ساختارهای دستوری استفاده کرده است و علیرغم تلاش برای به کاربردن جملات پیچیده، این جملات معمولا دقت کمتری نسبت به جملات ساده دارند. اشتباهات دستوری مکرر و نقطه‌گذاری‌های اشتباه می‌توانند برای خواننده مشکلاتی ایجاد کنند. ​

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۴

 • پاسخ به تسک

  داوطلب تنها به یک پاسخ حداقلی یا جزئی به تسک، اکتفا می‌کند. قالب به کار رفته در نگارش متن نیز نامناسب است. همچنین موضع ارائه شده توسط داوطلب نامشخص است. علیرغم تلاش داوطلب برای ارائه برخی از ایده‌های اصلی، عدم پشتیبانی مناسب شناسایی آن‌ها را دشوار کرده است. ​​

 • انسجام و پیوستگی

  اطلاعات و ایده‌های ارائه شده به صورت منسجم مرتب نشده‌اند و هیچ پیشرفت روشنی در پاسخ تسک وجود ندارد. با وجود استفاده داوطلب از برخی کلمات ربط، این کلمات اغلب نادرست یا تکراری هستند. ​

 • منابع واژگان

  تنها از واژگان پایه و ابتدایی استفاده شده است که ممکن است تکراری یا نامناسب باشند. همچنین داوطلب کنترل محدودی بر املای کلمات دارد که این امر می‌تواند خواننده را تحت فشار قرار دهد. ​

 • نقد دستوری

  تنها از طیف محدودی از ساختارهای دستوری در نگارش متن استفاده شده است. اما با وجود دقیق بودن برخی از ساختارها، خطاهای متن بیشتر به چشم می‌خورد. ​

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۳

 • پاسخ به تسک

  داوطلب به هیچ یک از بخش‌های تسک به اندازه کافی، پاسخ نداده و موضع مشخصی اتخاذ نکرده است. ایده‌های مطرح شده از طرف او نیز تا حد زیادی بسط داده نشده و بی‌ربط هستند. ​​

 • منابع واژگان

  داوطلب تنها از طیف بسیار محدودی از کلمات و عبارات استفاده کرده است. داوطلب کنترل بسیار محدودی بر روی املای کلمات دارد. خطاهای ذکر شده می‌توانند درک خواننده را بسیار دشوار کنند.

 • نقد دستوری

  علیرغم تلاش داوطلب برای ساختن جملات، خطاهای دستوری و نقطه‌گذاری درک آن ها را مشکل می‌کنند. ​

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۲

 • پاسخ به تسک

  پاسخ داوطلب به ندرت به تسک مربوط بوده و موضعی مشخص ندارد. با وجود گنجاندن یک یا دو ایده اصلی در متن، این ایده ها به هیچ وجه بسط داده نشده‌اند.​

 • انسجام و پیوستگی

  داوطلب توجه بسیار کمی به ویژگی‌ها و اصول سازمان‌دهی به متن دارد. ​

 • منابع واژگان

  از دامنه بسیار محدودی از واژگان در نگارش متن استفاده شده است و اساسا هیچ گونه کنترلی بر واژه‌سازی و یا املای کلمات وجود ندارد. ​

 • نقد دستوری

  داوطلب تنها توانایی به کار بردن جملات حفظی و کپی شده را دارد.

 • تسک 2 رایتینگ نمره ۱

 • پاسخ به تسک

  پاسخ داوطلب هیچگونه ارتباطی با موضوع تسک ندارد.​

 • انسجام و پیوستگی

  پاسخ هیچگونه پیامی را منتقل نمی‌کند. ​

 • منابع واژگان

  داوطلب تنها توانایی استفاده از چند کلمه محدود را دارد.​

 • نقد دستوری

  داوطلب از ساختن جملات عاجز است.

 • تسک 2 رایتینگ نمره 0

 • این نمره مختص افرادی است که در آزمون غایب بوده یا به هیچ یک از تسک‌ها پاسخ نمی‌دهند. یا اگر به تسک‌ها پاسخ می‌دهند پاسخ آن‌ها حفظی و نامربوط است.

معنی نمره رایتینگ آیلتس

نمره ای که برای رایتینگ آیلتس دریافت می‌کنید به صورت جداگانه برای تسک ها نیست. یعنی تسک 1 و تسک 2 نمره اش جداگانه ارسال نمی‌شود و برای رایتینگ شما فقط یک نمره می‌بینید. در این قسمت شما می‌توانید بفهمید معنی نمره کسب شده برای رایتینگ آیلتس چیست.

نمره ۹: کاربر متخصص

​«بر زبان تسلط عملیاتی کامل دارد: زبان را به صورت مناسب، دقیق و روان به کار می‌برد و از آن درک کاملی دارد.»

یک داوطلب در صورتی نمره 9 کسب می‌کند که زبان انگلیسی را به گونه‌ای به کار ببرد که اهداف تسک ها را به طور کامل برآورده کند. نوشته‌های این کاربر از نظر سازماندهی، روش بیان، دستور زبان و واژگان از اساس عالی هستند و پیام را به طور روان، مناسب و دقیق در دو تسک منتقل می‌کنند.

نمره ۸: کاربر بسیار خوب

«کاربر بر زبان، تسلط عملیاتی دارد و فقط گاهی مرتکب اشتباهات غیر سیستماتیک می‌شود. ممکن است در موقعیت‌های ناآشنا، کاربر دچار سو تفاهم‌هایی شود. اما کاربر بر استدلال‌های مفصل و پیچیده کنترل خوبی دارد.»

یک داوطلب در صورتی نمره ۸ را کسب میکند که زبان انگلیسی را به گونه ای به کار ببرد که اهداف تسک‌ها را در سطح بسیار بالایی برآورده کند. نوشته‌های او از نظر سازماندهی، روش بیان، دستور زبان و واژگان، باید تقریبا کامل بوده و پیام او را به وضوح و با درجه دقت بسیار بالایی منتقل کنند؛ حتی اگر داوطلب از زبان انگلیسی پیچیده ای استفاده کرده باشد. پاسخ تسک 2 باید بسط داده شده و منطقی باشد.

نمره ۷: کاربر خوب

«با وجود اشتباهات گاه به گاه، عدم تناسب جملات و درک نادرست از برخی شرایط کاربر بر زبان تسلط عملیاتی دارد. وی به طور کلی زبان پیچیده را به خوبی کنترل می‌کند و توانایی درک استدلال های دقیق را دارد.»

یک داوطلب برای کسب نمره ۷، باید به تسک‌ها، پاسخ هایی واضح و بسط داده شده بدهد. داوطلب، به ویژه هنگام استفاده از زبان پیچیده دچار اشتباهات گاه به گاه می‌شود. اما به طور کلی داوطلبی که این نمره را کسب می‌کند قادر است ایده‌های خود را به صورت منطقی و روان با استفاده از دامنه وسیعی از واژگان و ساختارهای دستوری بیان کند. ​

نمره ۶: کاربر شایسته

«علیرغم وجود برخی اشتباهات و برداشت‌های غلط، کاربر به طور کلی تسلط موثری بر زبان دارد و می‌تواند از زبان نسبتا پیچیده، به ویژه در موقعیت‌های آشنا استفاده کرده و پیام خود را به طور قابل درک منتقل کند.»

یک داوطلب برای کسب نمره ۶ باید زبان انگلیسی را به گونه‌ای به کار ببرد که بتواند انتظارات مورد نظر تسک را تا حد معقولی برآورده کند. با اینکه نوشته‌های او شاید از نظر سازماندهی، روش بیان، دستور زبان و واژگان از کیفیت بالایی برخوردار نباشند اما وضوح و دقت کافی برای انتقال پیام او را دارند. داوطلب توانایی استفاده از زبان انگلیسی پیچیده را نیز دارد. ​

نمره 5: کاربر معمولی

«کاربر تسلط عملیاتی نسبی بر زبان انگلیسی دارد و در اکثر مواقع معنای کلی را درک می‌کند، اما به احتمال زیاد اشتباهات زیادی مرتکب می‌شود. به طور کلی، کاربر در زمینه‌های آشنا توانایی برقراری ارتباط با خواننده را دارد.»

داوطلب برای کسب نمره ۵ باید زبان انگلیسی را به گونه‌ای به کار ببرد که برای پاسخ به تسک‌های ۱ و ۲ کافی باشد. اما احتمالا نوشته او حاوی اشتباهات زیادی است. ممکن است داوطلب به علت فقدان واژگان لازم در برخورد با موضوعات ناآشنا (‏مانند تسک ۲) ‏با مشکلاتی مواجه شود.

نمره ۴: کاربر ضعیف

«صلاحیت کاربر تنها محدود به موقعیت‌های آشنا بوده و مشکلات زیادی در درک مفاهیم زبان دارد و قادر به استفاده از زبان پیچیده نیست.»

داوطلب در صورتی نمره ۴ را کسب می‌کند که در نوشتن تنها قادر به استفاده از مفاهیم ابتدایی و پایه باشد. نوشته‌های داوطلب، به خصوص در رابطه با موضوعات ناآشنا مانند تسک 2 می‌تواند نامفهوم باشند. البته این وضعیت می‌تواند ناشی از ناتوانی در درک تسک نیز باشد. داوطلب ممکن است توانایی برقراری ارتباط هنگام استفاده از ساختارهای دستوری پیچیده را نداشته باشد.

نمره ۳: کاربر خیلی ضعیف

«تنها توانایی انتقال و فهم معنای کلی در موقعیت‌های بسیار آشنا را دارد و به طور مکرر در برقراری ارتباطات دچار مشکل می‌شود.»

داوطلب در صورتی نمره 3 را کسب می‌کند که پاسخ بسیار محدودی به تسک بدهد. داوطلب احتمالا از پاسخ دادن به تسک‌ها در مورد موضوعات ناآشنا، مانند تسک ۲، عاجز است. هنگام بحث در مورد موضوعات آشنا نیز، به احتمال زیاد داوطلب تنها قادر به بیان مفاهیم پایه است. درک نوشته‌های داوطلب به دلیل دستور زبان ضعیف و دایره لغات محدود، احتمالا دشوار یا غیرممکن است.​

نمره ۲: کاربر موقت

«کاربر به جز استفاده از کلمات مجزا یا جملات کوتاه در موقعیت‌های آشنا و رفع نیازهای فوری، توانایی برقراری هیچ ارتباطی را ندارد.»

یک داوطلب زمانی نمره 2 را کسب می‌کند که تنها با استفاده از واژگان و عبارات بسیار ابتدایی، پاسخ بسیار محدودی به تسک بدهد. این داوطلب احتمالا در درک تسک‌های آزمون کتبی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود. ​

نمره ۱: غیر کاربر

” داوطلب توانایی برقراری هیچ ارتباطی به جز استفاده از چند کلمه مجزا ندارد.”

یک داوطلب زمانی این نمره را کسب می‌کند که تنها چند کلمه انگلیسی نوشته باشد.

نمره ۰: غیبت در آزمون

“کاربر از خود اطلاعات قابل ارزیابی به جا نگذاشته باشد. ”

داوطلب در صورتی نمره 0 را کسب می‌کند که هیچ تلاشی برای پاسخ به تسک‌ها نکرده باشد یا در آزمون غایب باشد.


فهرست درس های
خرید کتاب رایتینگ آیلتس (+5 درس رایگان)


قیمت این کتاب:

95,000 62,000 تومان

33,000تومان تخفیف