تصحیح رایتینگ آیلتس+69 نمونه

خرید کتاب رایتینگ آیلتس (+5 درس رایگان)

طول آموزش

24 ساعت

مجموع

11 مقاله

قیمت این کتاب:

95,000 62,000 تومان

33,000تومان تخفیف

تصویر پست تصحیح رایتینگ آیلتس+69 نمونه از دیلماجیو

یکی از مشکلاتی که شما قبل از آزمون آیلتس با آن روبرو هستند، تصحیح رایتینگ آیلتس توسط استادانی است که به این حوزه اشرافیت دارند. شما در حین آمادگی برای رایتینگ آیلتس می‌خواهید ببینید که وضعیت رایتینگ شما چطور است، رایتینگ شما چه نمره احتمالی می‌گیرد و مشکلات خود را رفع کنید.

بنا به گفته بیشتر اساتید رایتینگ آیلتس، معمولا اشتباهاتی که داوطلبان مرتکب می‌شوند به هم شباهت دارد  (اشتباهات رایج هستند(. یعنی اگر اشتباهات نمونه رایتینگ آیلتس داوطلبان دیگر را بررسی کنید و نوشته خود را با سمپل رایتینگ آیلتس دیگران مقایسه کنید به صورت عملی ذهنتان عادت می‌کند که هنگام رایتینگ از این اشتباهات اجتناب کنید. همچنین اگر نقطه قوتی هم در نمونه‌های رایتینگ آن‌ها باشد و به آن اشاره شود سریعا سعی می‌کنید آن‌ها را هم در رایتینگ خود استفاده کنید.

با بررسی تصحیح نمونه رایتینگ آیلتس داوطلبان متوجه می‌شوید که برای ارزیابان چه نکاتی مهم است و سعی می‌کنید رایتینگ خود را به سمت و سویی ببرید که نظر آن‌ها را جلب کنید.

در این درس 69 نمونه رایتینگ آیلتس از تسک 1 و 2 به همراه کامنت و تصحیح ارزیابان آیلتس آورده شده است.

نمونه رایتینگ آیلتس

در این قسمت یک نمونه رایتینگ آیلتس از داوطلبان می‌بینید. در این رایتینگ اشتباهاتی وجود دارد که در بخش بعدی به تصحیح این سمپل رایتینگ می‌پردازیم.

Task 2: Some people believe that visitors to other countries should follow local customs and behavior. Others disagree and think that the host country should welcome cultural differences. Discuss both these views and give your own opinion. 

Tourism is welcomed in most of the countries. It brings not only the benefit to the country’s economic, but also the culture exchanging.

Admittedly, culture differences are still widely spread though our lifes. Some of the differences reside deeply because of historical, regional, and climate reasons, which could still reflect the wisdom from our ancestors. These can not be vannished and have to be respected and protected.

For the visitors, to experience these differences could also be one of the attractions for their journey. Some westen visitors could always learn a few Chinese greeting words like “Nihao” after their travel from China. Then when they have a chance to meet their Chinese friends or bussiness partaners in their countries, using these words would definately show a warm welcome, and could help instantly remove the distance from each other. On the other hand, some places are even characterized by its strong and indigous local customs which may have hundreds of year’s history. To follow these customs may even help to expand the understanding of this country and bring new idears to our present life, the examples here are not scarce, taking a glance at fashion, you may find some exotic elements across different cultures.

Overall, every country has its own culture, when visitors find out the culture differences, try and feel it. This might inspire the creativity for their own lives, and the happiness from this might be worthy of memorizing for ever.

تصحیح رایتینگ آیلتس

در این قسمت به تصحیح رایتینگ آیلتس از نمونه رایتینگ بالا می‌پردازیم. این نمونه رایتینگ از چهار جنبه، که در نحوه نمره دهی رایتینگ آیلتس اهمیت دارد، بررسی شده است.

1. دستیابی به هدف سوال

شما قادر بودید تا با ذکر دلایل خوب و مثال‌های مناسب در مورد فرهنگ چین، به خواسته سوال پاسخ دهید. نکات اصلی نیز با جزئیات کافی، هدف اصلی متن را حمایت می کنند. اما به اندازه کافی به مقدمه پرداخته نشده است و باید طولانی‌تر شود. همچنین تعداد کلمات شما باید حداقل به 250 کلمه رسیده باشد، که در اینجا با نوشتن ۲۴۲ کلمه، این میزان رعایت نشده است.

2. انسجام و پیوستگی

پاسخ شما دارای مقدمه و نتیجه‌گیری است که این نکته مثبتی است. علاوه بر این، از کلمات انتقالی مانند on the other hand و به overall نیز به خوبی استفاده کرده‌اید. اما بهتر است مقدمه خود را به گونه ای تنظیم کنید که حداقل شامل سه جمله باشد. همچنین مقدمه باید برای نشان دادن دیدگاه کلی شما، دارای یک تز اصلی باشد. ساختار پاراگراف های متن نیز، باید بهتر شود. پاراگراف ها باید طول یکسانی داشته باشند. در متن شما، برخی پاراگراف‌ها طولانی بوده، و پاراگراف چهارم نیز که حاوی دو نکته است، میتواند به دو پاراگراف تقسیم شود. برای بهبود بیشتر ساختار متن خود می‌توانید از ساختار معروف مقاله  ۵ – پاراگرافی استفاده کنید که در آن دو پاراگراف به مزایا و یک پاراگراف به نقاط ضعف موضوع مقاله اختصاص می‌یابند. ​

3. انتخاب کلمات

به طور کلی در متن، تنوع کلمات رعایت شده است اما برخی از آن ها به درستی به کار نرفته اند. برای نمونه کلمه Economic باید به Economics تغییر یابد. به جای کلمه Culture exchanging باید کلمه Cultural exchange به کار رود. کلمه though باید به through تغییر کند. کلمه Vanished باید با Taken away جایگزین شود. همچنین در مورد یادگیری درس‌، کلمه Memorizing مناسب‌تر است. اصطلاح بهتر Remembering است. عبارت ” try and feel it باید به ” they should try and feel it ” تغییر داده شود.

​4. نقد گرامری

​​املای بسیاری از کلمات نظیر lifes،partners، vannished، bussiness، definately، idears، indigous، year’s، westen و for ever نادرست است. حتما پس از اتمام نگارش متن خود، آن را بازخوانی کنید. برای اطمینان از املای درست کلمات می‌توانید از auto correct برنامه MS Word نیز استفاده کنید. اشتباهات دستوری کمی مشاهده شد و در اکثر موارد کاربرد درست زمان و مطابقت فعل با فاعل رعایت شده است.

آنچه خوانید فقط یک نمونه از تصحیح رایتینگ آیلتس داوطلبان است. پس از خرید دوره رایتینگ آیلتس به 69 نمونه دیگر رایتینگ آیلتس به همراه تصحیح آن‌ها دسترسی خواهید داشت. سرفصل های خرید کتاب رایتینگ آیلتس (+5 درس رایگان)

فهرست درس های
خرید کتاب رایتینگ آیلتس (+5 درس رایگان)


قیمت این کتاب:

95,000 62,000 تومان

33,000تومان تخفیف