وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی بازاریابی دیجیتال
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اتوماسیون ایمیل یا Email Automation چیست؟

Dilmajio A-Z Digital Marketing Glossary Icon

تعریف و معنی Email Automation :

یک سیستم بازاریابی که با استفاده از نرم افزارهای خودکار بر اساس اصول از پیش تعریف شده برای افراد ایمیل می‌فرستد.  استفاده از چندین اتوماسیون ایمیلی پشت سر هم به شرکت ها کمک می‌کند که به گروه‌های مختلف افراد بر اساس رفتارشان ایمیل بفرستند.