وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی بازاریابی دیجیتال
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

هزینه به ازای هر هزار بازدید (Impression) یا CPM چیست؟

Dilmajio A-Z Digital Marketing Glossary Icon

تعریف و معنی CPM :

مخفف Cost Per Thousand است ( M عدد رومی نشان دهنده 1000 است). CPM مقداری است که یک تبلیغ کننده برای 1000 بار دیده شدن تبلیغش (impression) میپردازد. به عنوان مثال اگر CPM یک تبلیغ 10 دلار باشد و شما بخواهید تبلیغتان به 2هزار نفر نشان داده شود باید 20 دلار بپردازید. بسیار رایج است که موفقیت در کمپین‌های آگاهی بخشی به کاربران به کمک CPM محاسبه شود. در این شرایط تعداد بازدید تبلیغ از تبدیل یا کلیک مهمتر است.