وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی بازاریابی دیجیتال
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نرخ تبدیل یا Conversion Rate چیست؟

Dilmajio A-Z Digital Marketing Glossary Icon

تعریف و معنی Conversion Rate :

درصدی از بازدیدکننده‌های یک سایت که هدفی از پیش تعیین شده را انجام می‌دهند. این نرخ از تبدیل تعداد اهداف محقق شده بر تعداد کل بازدید کننده‌ها به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر 100 نفر از یک وبسایت بازدید کنند و 10 نفر از آن ها هدف مورد نظر را انجام دهند ( مانند پر کردن یک فرم تماس)، نرخ تبدیل 10 درصد خواهد بود.