وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی بازاریابی دیجیتال
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فرم تماس با ما یا Contact Form چیست؟

Dilmajio A-Z Digital Marketing Glossary Icon

تعریف و معنی Contact Form :

فرمی در وبسایت که کاربر از آن برای ارتباط با صاحب سایت استفاده می‌کند. مرسوم است که نام، شماره تلفن، و آدرس ایمیل مشتریان بالقوه در فرم گرفته شود. فرم‌های تماس رفته رفته دارند به یک روش ارجح برای ارتباط مشتری با کسب و کار تبدیل می‌شوند.