وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی بازاریابی دیجیتال
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نرخ کلیک یا CTR (Click Through Rate) چیست؟

Dilmajio A-Z Digital Marketing Glossary Icon

تعریف و معنی CTR (Click Through Rate) :

درصد تعداد دفعات کلیک روی یک تبلیغ بر تعداد بارهایی که تبلیغ نشان داده می‌شود (Impression). به عنوان مثال اگر یک تبلیغ به 100 نفر نشان داده شود و 10 نفر روی تبلیغ کلیک کنند، نرخ کلیک تبلیغ 10درصد خواهد بود.