وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

متمم های وصفی یا Adjective complements چیست؟

تعریف و معنی Adjective complements :

عبارت یا گزاره­ای است که صفتی را توصیف می­‌کند یا معنی آن را بسط می‌­دهد. به عبارتی متمم اسمی قسمت کنشی یک جمله است که معنی یک صفت در انگلیسی را تکمیل می‌­کند. یک متمم وصفی معمولا شامل یک گزاره اسمی یا عبارت حاوی حرف اضافه است.

گزاره اسمی

گزاره اسمی ترکیبی از دو یا چند کلمه است که به عنوان یک اسم عمل می‌­کنند. این گزاره باید یک فاعل و فعل داشته باشد و از آن جایی که به جای یک اسم می‌­نشیند، یک گزاره وابسته است و به تنهایی بی­‌معنی است. یک گزاره اسمی با کلمات زیر شروع می­‌شود: “that”, “how”. “if”, “when”, “why” و… .

مثال انگلیسی:

He was unsure how her parents would react. (noun clause)

ترجمه: او مطمئن نبود که والدینش چه واکنشی نشان می­‌دهند.

I was anxious when the police officer called. (noun clause)

ترجمه: وقتی که افسر پلیس زنگ زد، من مضطرب بودم.

صفت مرکب یا compound adjective چیست؟

صفات مرکب درواقع صفت­‌هایی متشکل از چندین کلمه هستند ک …

بخوانید

عبارت با حروف اضافه (عبارت قیدی)

یک عبارت قیدی با حروف اضافه‌­ای مثل “with”, “about”, “in” و … شروع می‌­شود و به دنبال یک اسم،ضمیر و یا گزاره اسمی می‌­آید. یک متمم وصفی همیشه به دنبال صفتی که آن را کامل می‌­کند، می‌­آید.

Ben is very surprised about the nomination. (prepositional phrase)

ترجمه: بن درمورد کاندیداتوری خیلی غافلگیر شده‌­است.

It was wrong of him to leave. (prepositional phrase)

ترجمه: رفتن او اشتباه بود.

حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ]

تو استفاده از حروف اضافه احساس ضعف می کنی؟ تنها نیستی! …

 

 از این واژه نامه: