P J

فرق a lot of و lots of

30 مهر 1401

|

این دو جزو اصطلاحات پرکاربرد در انگلیسی هستن.

فرق little و a little

20 مهر 1401

|

هردوتا جمله درست به نظر میان مگه نه؟ چه‌جوری جمله درستو تشخیص بدیم؟

فرق few و a few

18 مهر 1401

|

Few یه ضمیر شمارشی “quantifier” هست که همراه اسامی جمع قابل شمارش استفاده میشه.

تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در گرامر انگلیسی

15 مرداد 1401

|

یاد گرفتن possessiveها یا همون ضمایر و صفات مالکیت می‌تونه کمی گمراه‌کننده باشه.

فرق error و mistake

11 مرداد 1401

|

آیا اون‌ها از نظر معنایی یا کاربرد یا هردو باهم فرق دارن یا نه.

فرق neither و nor

10 مرداد 1401

|

Either به تنهایی به معنی "یکی از دوتا" و neither به تنهایی به معنی "هیچ‌کدوم از دوتا" هست.
تصویر پست فرق say و tell از دیلماجیو
12 تیر 1401

|

فرق say و tell

هردو به معنی برقرار کردن ارتباط کلامی با دیگران هستن. ولی ...

فرق nobody و no one

12 تیر 1401

|

اخیرا بیشتر نویسندگان به جای ضمایر مذکر از nobody و no one استفاده می‌‌کنن.

تفاوت anything و nothing [ + مثال]

22 دی 1400

nothing اغلب با افعال مثبت و anything در جملات منفی و سوالی استفاده می‌‌شه.

تفاوت any و no [ + مثال ]

11 دی 1400

هم می‌‌تونن همراه اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیرقابل‌‌شمارش استفاده بشن