گرامر Whether ( + جمله با Whether )

در این قسمت با گرامر whether آشنا می‌شویم که جزو حروف ربط پرکاربرد در زبان انگلیسی و به معنی (آیا، خواه، اعم ازاین‌که) است.

Whether  کاربردهای مختلفی دارد و بسته به نوع کابرد به صورت‌های مختلفی در جمله ظاهر می‌شود.

در این مقاله قصد داریم کاربردها و ساختار جملات whether را با مثالی بررسی کنیم.

Whether در سوالات غیرمستقیم

از whether در سوالات غیرمستقیم yes/no و سوالات دارای or استفاده می‌شود. در این سوالات نمی‌توانیم whether (یا if) را حذف کنیم.

They asked me whether (if) I was hungry.  (سوال اصلی:  Are you hungry?)

ترجمه: آن‌ها از من پرسیدند که آیا گرسنه هستم. (سوال اصلی: گرسنه‌ای؟ )

They asked me I was tired.

در سوالات غیرمستقیم از either استفاده نمی‌شود. مثال:

We can’t decide whether tourism is harmful or beneficial.

ترجمه: نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که آیا صنعت گردشگری مضر است یا سودمند.

We can’t decide either tourism is harmful or beneficial.

Whether … or

از عبارت whether … or برای معرفی جمله‌واره‌ای استفاده می‌کنیم که دو گزینه یا انتخاب ارائه می‌دهد.

I can’t decide whether to paint the wall yellow or blue.  (or to paint the wall blue)

ترجمه:  نمی‌توانم تصمیم بگیرم که به دیوار رنگ زرد بزنم یا آبی. (یا کل دیوار را آبی رنگ کنم)

She didn’t know whether Jack was happy or sad.

ترجمه: او نمی‌دانست که جک ناراحت بود یا خوشحال.

اگر فاعل جمله‌واره اصلی با فاعل جمله‌واره whether یکی باشند، می‌توانیم از ساختار مصدر همراه to به همراه whether  یا ساختار (جمله‌واره محدود + whether) استفاده کنیم. اگر فاعل در جمله‌واره اصلی و فرعی متفاوت باشد، باید از جمله‌واره محدود استفاده کنیم.

مثال برای فاعل یکسان در در دو جمله‌واره

شکل ساده فعل + to + whether

We’re not sure whether to stay here for lunch or go somewhere else.

ترجمه: مطمئن نیستیم که نهار را اینجا بمانیم یا جای دیگری برویم.

مثال برای فاعل یکسان در در دو جمله‌واره

جمله واره محدود + whether

We’re not sure whether we’ll stay here for lunch or go somewhere else.   

ترجمه: مطمئن نیستیم که برای نهار در اینجا خواهیم ماند یا جای دیگری می‌رویم.

مثال برای فاعل متفاوت در در دو جمله‌واره

جمله واره محدود + whether

We’re not sure whether he’ll stay here for lunch or go somewhere else.

ترجمه: ما مطمئن نیستیم که او برای نهار اینجا خواهد ماند یا جای دیگری خواهد رفت.

Whether … or not

از عبارت Whether … or not برای ارائه گزینه جایگزین متضاد استفاده می‌کنیم.

We use the title Ms. rather than Mrs. or Miss when we don’t know whether a woman is married or not.

ترجمه: اگر ندانیم که خانمی ازدواج کرده یا نه به جای Miss یا Mrs از عنوان Ms. استفاده می‌کنیم.

اغلب از whether… or not استفاده می‌کنیم تا بگوییم که “مهم نیست اگر” یا “مسئله‌ای نیست اگر”. برای این منظور معمولا از either استفاده نمی‌کنیم.

She always said what she thought, whether it was polite or not.

ترجمه: او همیشه هرچیزی را که به ذهنش می‌رسید می‌گفت، مهم نبود اگر چیزی که به فکرش رسیده مودبانه بود یا بی‌ادبانه.

either it was polite or not.

می‌‌توانیم whether …. Or not را در همین معنی در ابتدا یا انتهای جمله به‌‌کارببریم. از این ساختار در سفارشات و اوامر استفاده می‌‌کنیم.

Whether you like it or not, you’re going to have to look after your brother. [/tr]

یا:

You’re going to have to look after your brother, whether you like it or not.

ترجمه: چه بخواهی چه نخواهی قرار است از برادرت مراقبت کنی.

اشتباهات رایج

قبل از افعال با to از whether استفاده می‌‌کنیم نه if.

I’m not sure whether to get a new cellphone.

ترجمه: مطمئن نیستم که گوشی جدیدی بخرم (یا نه).

I’m not sure if to get a new cellphone.

برای گفتن این که (مهم نیست که… ) از whether … or not استفاده می‌‌کنیم نه either.

We have to accept that it is part of our lives, whether we like it or not.

ترجمه: باید قبول کنیم که این بخشی از زندگی ماست؛ خواه آن را دوست داشته باشیم یا نه.

either we like it or not.

در سوالات غیرمستقیم از whether استفاده می‌‌کنیم نه either.

He has to decide whether he is going to accept the job or not.

ترجمه: او باید تصمیم بگیرد که آیا می‌‌خواهد شغل را قبول کند یا نه.

He has to decide either …

نمی‌‌توان در سوالات غیرمستقیم whether یا if را حذف کرد.

I want to find out whether/if the hotel rooms have a shower or not.

ترجمه: می‌‌خواهم ببینم آیا اتاق‌‌های هتل دوش دارند یا نه.

 I want to find out the hotel rooms have a shower or not.

دقت کنید که املای کلمه whether را درست بنویسید و آن را weather، wheter، wheather یا wether ننویسید.

If یا whether  در سوالات غیرمستقیم

همان‌‌طور که قبلا هم گفتیم از whether و if درسوالات غیرمستقیم yes/no استفاده می‌‌کنیم. کاربرد if در این نوع سوالات از whether رایج‌‌تر است.

Call the bakeries around town and find out if any of them sell apple pies.

ترجمه: به شیرینی‌‌پزی‌‌های اطراف زنگ بزن و ببین آیا هیچ‌‌کدام از آن‌‌ها پای سیب می‌‌فروشند؟

در مواقع و متون رسمی‌‌تر برای پرسیدن سوالات غیرمستقیم whether را ترجیح می‌‌دهیم.

The professors will be asked whether they would recommend the book to their classes.

ترجمه: از اساتید سوال خواهد شد که آیا کتاب را برای کلاس‌‌هایشان پیشنهاد می‌‌کنند؟

اگر در روی سوال غیرمستقیم بیشتر از یک انتخاب و گزینه وجود داشته باشد، برای سوال کردن از whether … or not استفاده می‌‌کنیم.

After the election, they asked whether the parties should change their leaders, their policies, or both.

ترجمه: بعد از انتخابات آن‌‌ها پرسیدند که آیا احزاب باید رهبرانشان را تغییر دهند، یا سیاست‌‌هایشان را یا هردو را.

برای بیان یک انتخاب و گزینه احتمالی دیگر می‌‌توانیم از or not با همراهی If یا whether استفاده کنیم. اگر بخواهیم از whether استفاده کنیم می‌‌توانیم or not را بلافاصله بعد از آن یا در آخر جمله بیاوریم؛ اما اگر انتخابمان if باشد، or not را فقط می‌‌توانیم در آخر جمله بیاوریم.

I called Jack to find out whether or not he really did go to Germany.

I called Bill to find out whether he really did go to Germany or not.

I called Bill to find out if he really did go to Germany or not.

ترجمه: من به جک زنگ زدم تا ببینم آیا واقعا به آلمان رفته یا نه.

قبل از افعل با to و اغلب برای اشاره به تصمیمات و برنامه‌‌های آینده از whether استفاده می‌‌کنیم (نه if).

I was wondering whether to go for a walk.

ترجمه: داشتم فکر می‌‌کردم که به پیاده‌‌روی بروم.

شرایطی که در آن‌‌ها فقط whether درست است نه If

بعد از حروف اضافه در انگلیسی فقط می‌‌توانیم از whether استفاده کنیم نه if.

Later he argued with the doctor about whether he had hit his head, since he couldn’t remember it.

ترجمه: سپس او درمورد این که آیا آن شخص به سرش ضربه زده است، بحث کرد؛ چون نمی‌‌توانست آن را به خاطر بیاورد.

Later I argued with the doctor about if I had hit my head …

حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ]

تو استفاده از حروف اضافه احساس ضعف می کنی؟ تنها نیستی! …

I doubt if, I don’t know whether

از If و whether برای مشخص کردن جمله‌‌واره‌‌های دارای افعال ابراز شک و تردید استفاده می‌‌کنیم.

I don’t know if I can walk home. My foot really hurts.

ترجمه: نمی‌‌دانم که آیا می‌‌توانم پیاده تا خانه بروم (یا نه). پایم واقعا درد می‌‌کند.

I didn’t prune the trees this year so I doubt if we’re going to have many fruits.  

ترجمه: امسال درخت‌‌ها را هرس نکردم از این رو شک دارم که آیا امسال میوه‌‌های زیادی خواهیم داشت (یا نه).

We’ll have plenty of photographs to show you but I’m not sure whether you’ll be able to learn very much from them.

ترجمه: ما عکس‌‌های زیادی برای نشان دادن به شما خواهیم داشت اما مطمئن نیستم که چیز زیادی از آن‌‌ها دستگیرتان شود.

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: