×

تگ های پر استفاده

از تگهای بزرگتر بیشتر استفاده شده است

تعداد مقالات 80

تعداد دسته بندی ها 5

تعداد تگ ها 20

دسته بندی ها

تگ های استفاده شده

اینجا وبلاگ دیلماجیو است
ما در دیلماجیو گروهی مترجم متخصص هستیم که به شما خدمات حرفه‌ای ترجمه ارائه می‌دهیم.

درباره قیمت‌گذاری ترجمه بیشتر بخوانید.
چرا خدمات ترجمه دیلماجیو

Noun Phrase (عبارت اسمی) چیست؟

Phrases (عبارات اسمی) گروهی از کلمات هستند که درست مثل اسم‌های معمولی در جمله عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند شامل یک اسم و هر عبارت دیگری باشند که معنای آن اسم را کامل می‌کند.

برخی از متخصصین گرامر زبان انگلیسی، یک اسم یک کلمه‌ای را نیز به عنوان عبارت اسمی در نظر می‌گیرند. اما قدیمی‌ترها عقیده دارند که یک عبارت باید از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد. در این مقاله، ما نیز معتقد هستیم که یک عبارت اسمی از بیش از یک کلمه تشکیل شده است.

Noun Phrases (عبارات اسمی) می‌توانند به عنوان ضمیر هم به کار برود. ما این نکته را در همین مقاله نیز توضیح خواهیم داد.

اگر در مورد phrase اطلاعات زمینه ای ندارید ابتدا از مقاله phrase چیست بازدید کنید.

تشخیص Noun Phrase (عبارت اسمی)

Noun Phrases (عبارات اسمی) به گروهی از کلمات اجازه می‌دهند که به عنوان یک اسم در جمله به کار بروند. به این ترتیب، اسامی می‌توانند بدون تغییر در نقش گرامری خود، برای افزودن اطلاعات تازه در جمله به کار بروند.

جمله‌ زیر شامل یک اسم یک کلمه‌ای و بدون هیچ گونه modifier است.

Whales swim

در این جمله، کلمه‌ whales به تنهایی به عنوان یک اسم به کار می‌رود. چون هیچ modifier خاصی وجود ندارد که به کمک آن، یک عبارت اسمی تشکیل شود. خواننده هیچ اطلاعات اضافی راجع به whales در دست ندارد.

جمله‌ زیر شامل یک Noun Phrase (عبارت اسمی) می‌شود که به کمک modifiers تشکیل شده است.

He brought the shovel with the blue handle.

در این جمله، «the shovel with the blue handle» یک عبارت اسمی است. این عبارت به عنوان یک اسم در جمله به کار می‌رود و برای head noun (اسم اصلی) که در حقیقت shovel است، شامل چند modifier می‌شود.

چند مثال از noun phrase

در ادامه چند مثال از جملاتی وجود دارد که در آن‌ها Noun Phrases (عبارات اسمی) به چشم می‌خورند. این عبارات به شکل ایتالیک نوشته‌ شده‌اند.

The tall mountain was very large.

The highway at rush hour can be frantic.

The oranges that fell from the orange tree are delicious.

برای این‌که بتوانید عبارات اسمی را به خوبی در جمله تشخیص دهید، آن را با یک ضمیر در جمله جابه‌جا کنید. اگر جمله از لحاظ گرامری هم‌چنان به صحت خود باقی ماند، پس عبارت حذف شده، عبارت اسمی بوده است.

در هر سه مثال زیر، عبارت اسمی می‌تواند به راحتی با ضمیر جا‌به‌جا شود:

It was very large.

It can be frantic.

They are delicious.

Noun Phrases (عبارات اسمی) کوتاه و طولانی

Noun Phrases (عبارات اسمی) می‌توانند فقط از دو کلمه تشکیل شوند. اما می‌توانند از تعداد زیادی از کلمات نیز تشکیل شوند. تعداد کلمات در عبارت به ماهیت Noun Phrase (عبارت اسمی) هرگز صدمه‌ای نمی‌زند.

برای مثال، جملات زیر نمونه‌ای از عبارت اسمی خیلی کوتاه و عبارت اسمی خیلی بلند است. آن‌ها را به دقت بررسی کنید.

The man sat down.

The forty-five year old man with brown hair and a black shirt sat down.

صرف نظر از طولی که دارند، هر دو به عنوان عبارت اسمی به کار می‌روند.

عبارات اسمی درون عبارات اسمی

احتمالاً متوجه شده باشید که بسیاری از جمله‌های بالا شامل چندین Noun Phrase (عبارت اسمی) می‌شوند. معمولاً عبارت‌های اسمی کوتاه‌تر ممکن است در دل عبارت‌های اسمی بزرگ‌تر جا بگیرند و به عنوان بخشی از modifier به کار بروند.

برای مثال، جمله‌ دوم در حقیقت سه عبارت اسمی دارد. دو مورد، در دل عبارت سوم قرار گرفته‌اند. بیایید بار دیگر به عبارت نگاه کنیم. این بار دو عبارت اسمی کوچک‌تر بولد و پررنگ شده‌اند.

The forty-five year old man with brown hair and a black shirt sat down.

در اینجا چند جمله وجود دارد که در آن‌ها، عبارات اسمی داخل عبارت اسمی بزرگتری جای گرفته است:

hey passed an orange bus driven by a jolly old man wearing a lady’s wig on the highway.

Please hand me the book with the torn cover.

به قسمت‌های بولد شده Modifiers گفته می‌شود.

جایگاه modifier در جمله

گاهی کلماتی که ارتقاء معنایی پیدا می‌کنند، قبل از head noun (اسم اصلی) در Noun Phrase (عبارت اسمی) قرار می‌گیرند، گاهی هم بعد از آن در جمله ظاهر می‌شوند.

برای مثال در جمله‌ زیر، modifiers قبل از اسم در جمله قرار گرفته‌اند:

Dogs often like to chase high-flying Frisbees.

در این جمله، modifier بعد از اسم قرار گرفته است:

Trucks with red stripes and large wheels came riding into town.

موقعیت modifier در یک Noun Phrase (عبارت اسمی) به نوع modifier که جهت توضیح اسم به کار می‌رود، بستگی دارد.

انواع modifiers

Modifiers انواع مختلفی دارند و می‌توانند در Noun Phrase (عبارت اسمی) ظاهر شده و جهت توضیح اسم به کار بروند. از این دسته modifiers می‌توان بهadjectives, articles, participles, possessive nouns, possessive pronouns, determiners, relative clauses, infinitives, participle phrases, prepositional phrases و compound nouns اشاره کرد.

صفات، حروف تعریف، participles، اسامی ملکی، determiners، ضمایر ملکی و اسامی مرکب معمولاً قبل از head noun (اسم اصلی) در Noun Phrase (عبارت اسمی) قرار می‌گیرند.

جمله‌واره‌های نسبی، infinitives، عبارات participle، عبارات حرف اضافه‌ای و عبارات مرکب معمولاً بعد از اسم، درNoun Phrase (عبارت اسمی) قرار می‌گیرند.

در اینجا چند نمونه از modifiers که در Noun Phrases (عبارات اسمی) قرار می‌گیرند را خواهید دید:

Adjectives

صفات اسم را بر اساس ویژگی‌های خاصی که دارد، توصیف می‌کنند:

Bright stars shine in the sky.

Big cities are loud.

Articles

حروف تعریف به اسم هویت و ماهیت می‌بخشند:

The dog went to the park.

A boy ate an apple.

Determiners

Determiners کلماتی هستند که تعداد و مقدار اسامی در جمله را مشخص می‌کنند:

There are five bananas.

Several iguanas were on the tree.

Participles

Participles می‌توانند راجع به زمان جمله و اسم صحبت کنند:

The galloping gazelle jumped high.

Boiled water is very hot.

Possessive Nouns

اسامی ملکی با توضیح اینکه یک اسم به چه کسی، چه چیزی یا چه گروهی تعلق دارد، به آن ارتقاء معنایی می‌دهند.

The mail man’s truck was parked.

The woman’s purse was blue.

Possessive Determiners

ضمایر ملکی (Possessive Determiners)، تعلق را نشان می‌دهند. هرچند، آن‌ها این کار را با استفاده از ضمیر انجام خواهند داد:

His wife brought him his forgotten briefcase.

Her shoe was untied.

Compound Nouns (اسامی مرکب)

از ترکیب head noun (اسم اصلی) با noun adjunct (اسم اضافی)، اسامی مرکب تشکیل می‌شوند. اسامی مرکب می‌توانند با یک الی دو کلمه ترکیب شوند یا از طریق خط فاصله با کلمه‌ای ترکیب شوند.

در هر مورد، اسم اضافی (noun adjunct) معنی اسم اصلی (head noun) را تغییر می‌دهد یا معنای آن را تکمیل می‌کند. جمله‌های زیر مثالی از اسامی مرکب را نشان خواهند داد.

He ran to the doghouse.

The bus station was busy.

His ex-wife called him yesterday.

Relative Clauses (جمله‌واره‌های نسبی)

جمله‌واره‌های نسبی (که به جمله‌واره‌های وصفی نیز معروف هستند) ویژگی یک اسم را بیان می‌کنند. یعنی درست مثل صفات در جمله به کار می‌روند. هرچند، جمله‌واره‌های وصفی یک فعل و فاعل نیز دارند. مثال:

The car that drove up the street turned left.

The light that was left on was very bright.

Infinitives

Infinitives اسم را با یک عبارت فعلی تکمیل می‌کنند. این عبارت فعلی به توضیح اطلاعات بیشتر راجع به اسم، کمک خواهد کرد:

He was the person to contact if you wanted pastries.

She was the one to ask.

Participle Phrases

عبارات participle اسم را با فراهم آوردن گروهی از کلمات تکمیل می‌کنند که توصیفات را در خصوص زمان اسم انجام می‌دهد.

The man waving his hand for a taxi was being ignored.

The geese flying overhead formed a V shape.

عبارات حرف اضافه‌ای

عبارات حرف اضافه‌ای در ایجاد عبارات اسمی خاص و واضح کمک خواهد کرد. مثال:

The train at the station had twenty-seven cars.

The snow on the field was white.

A cat with white whiskers just walked by.

عبارات اسمی با پایه‌ ضمیر

هرچند Noun Phrases (عبارات اسمی) معمولاً با یک اسم در جمله ظاهر می‌شوند، اما گاهی کلمه‌ اصلی این عبارت اسمی یک ضمیر خواهد بود. برای مثال، جمله‌ زیر شامل Noun Phrases (عبارات اسمی) می‌شوند که کلمه‌ اصلی آن‌ها یک ضمیر است:

He who walks by the bay at night may see the moon.

Someone new slowly approached the group.

عبارات اسمی در نقش فاعل، مفعول و متمم در جمله

Noun Phrases (عبارات اسمی) می‌توانند به عنوان یک فاعل، مفعول یا متمم در جمله ظاهر شوند. در ادامه چند مثال از کاربردهای مختلف عبارات اسمی در جمله آورده شده است:

Subject

فاعل یک جمله، شخص یا شیئی است که عمل مربوط به فعل را انجام می‌دهد.

The green bowling ball rolled down the lane.

Object

مفعول‌ها تحت تأثیر عمل فعل قرار می‌گیرند.

He rolled the green bowling ball down the lane.

Complement

متمم‌ها کلمات یا عباراتی هستند که معمولاً جهت تکمیل نهاد یا گزاره در جمله، ضروری هستند.

متمم‌های فاعلی کلماتی هستند که بعد از فعل ربط در جمله قرار می‌گیرند و فاعل را کامل می‌کنند.

متمم‌های مفعولی کلماتی هستند که مفعول مستقیم یا غیر مستقیم جمله را تکمیل می‌کنند. در ادامه از هر دو مورد، مثال‌هایی وجود دارد.

متمم فاعلی

He was a man who owned green bowling balls.  (The noun phrase follows the linking verb was and modifies the subject he.)

متمم مفعولی

He painted the bowling ball a greenish color.  (The noun phrase follows and modifies the direct object bowling ball.)

The club elected the man their president.  (The noun phrase follows and modifies the direct object the man.)

Noun phrase به عنوان ضمیر

برای این‌که   Noun Phrases(عبارات اسمی) در انگلیسی را یاد بگیریم باید هرکدام از این دو کلمه را بلد باشیم. به این فکر کنید که یک پاراگراف از چه چیزهایی تشکیل شده است. از کلمه‌هایی که به عبارت‌ها تبدیل شده‌اند، عبارت‌هایی که به جمله‌واره‌ها (clauses) تبدیل شده‌اند، جمله‌واره‌هایی که به جمله (sentences)  تبدیل شده اند.

 به زبانی ساده phrase به معنای عبارت است؛ عبارتی که نه فاعل (subject) و نه فعل(verb)  دارد. عبارات معمولاً دو کلمه یا بیشتر هستند و فکر کاملی را بیان نمی‌کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

A swimming pool

I don’t like eating fast-food.

حالا که ما این دو کلمه کلیدی را شناختیم یاد گرفتن Noun Phrases (عبارات اسمی) در انگلیسی آسان است.

در واقع می‌توان گفت Noun Phrase عبارتی است که در برگیرنده یک اسم (شخص، مکان یا چیزی) و کلماتی است که اسم را توصیف می‌کنند یا اطلاعات بیشتری در مورد آن به ما می‌دهند. در یک عبارت اسمی (Noun Phrase)  اسم، کلمه اصلی است که یا به صورت خود اسم و یا به صورت ضمایر گوناگون می‌آید.

 (I, you, we, they, he, she, it)

I have seen a small, white bird here

I have seen it too

All the kids were playing

He bought his wife a beautiful red dress

Noun Phrase (عبارت اسمی) در انگلیسی اغلب یا به صورت فاعل (subject) و یا به صورت مفعول (object) می‌آید. به عبارتی دیگر یک عبارت اسمی هم ممکن است قبل از فعل جمله و هم بعد از فعل جمله بیاید.

All those students go to school here.

(در این جمله عبارت اسمی به عنوان فاعل به کار رفته است.)

I just saw a rabbit.

(در این جمله عبارت اسمی به عنوان مفعول بکار رفته است.)

Noun phrase به زبان ساده تر

Noun Phrase (عبارت اسمی) شامل یک اسم به همراه تعریف‌کننده‌ها (modifiers) که روی هم رفته در جمله به عنوان اسم عمل می‌کند. یک اسم می‌تواند در نقش فاعل، مفعول و متمم به‌ کار رود، پس یک عبارت اسمی هم می‌تواند این نقش‌ها را در جمله داشته باشد.

به عنوان مثال در جمله اول در پایین، کلمه lady اسم به کار رفته در عبارت اسمی بوده و کلمات دیگر مانند صفات old و crazy برای توصیف اسم lady به کار رفته‌اند.کل Noun Phrase (عبارت اسمی) به عنوان یک اسم، در نقش فاعل جمله به کار رفته است:

The crazy old lady in the park feeds the pigeons every day.

Noun Phrase عبارتی است که حداقل از یک اسم یا ضمیر تشکیل می‌شود و در جمله می‌تواند یکی از نقش‌های فاعلی، مفعولی یا متممی را داشته باشد. شناختن عبارت‌های اسمی از این نظر اهمیت دارد که می‌توانیم جایگاه بخش‌های مختلف جمله را شناسایی کنیم. در مثال‌های زیر people و I و my house  عبارت‌های اسمی محسوب می‌شوند:

People like to have money.

I am tired.

My house is near the village.

اهمیت شناخت Noun Phrase (عبارت اسمی)

اهمیت شناخت عبارت اسمی از این نظر است که تمام واژه‌های یک عبارت اسمی یک  نقش در جمله دارند و هنگام سؤالی کردن یا جا‌به‌جا کردن عبارت اسمی باید دقت کنیم که تمام واژه‌ها را جابه‌جا کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

That nine-year-old boy is playing.

Is that nine-year-old boy playing?


مقاله های مرتبط:


Table of Content | فهرست عناوین

نظر دهید