وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت ملکی بی نشانه یا unmarked genitive چیست؟

تعریف و معنی unmarked genitive :

در انگلیسی حالت ملکی بی نشانه، استفاده از حالت ملکی بدون استفاده از نشانه مالکیت یعنی ‘s (یا شکل کهن آن es ) است. مثلا عبارت my sister’s son “پسر خواهرم” یک عبارت ملکی است و شکل بی نشانه آن به شکل زیر خواهد بود:

my sister son

ترجمه: پسر خواهرم

حالت ملکی بی نشانه در انگلیسی کهن متداول بود ولی امروزه کاربرد آن محدود شده است و تنها در ترکیب‌های قدیمی و غیرمصطلحی مانند sister-son “پسر خواهر” و brother-son “پسر برادر” و همچنین در اصطلاحات ثابتی مانند LADY DAY(n) “عید مخصوص مریم باکره” دیده می‌شود.



از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…