وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عالی یا Superlative چیست؟

تعریف و معنی Superlative :

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان شده توسط یک صفت یا قید است. در انگلیسی حد عالی معمولا با اضافه کردن پسوند –est به آخر قید یا صفت (مانند fastest “سریع‌ترین”) یا با آوردن کلمه most “بیشترین” بعنوان معرف بیان می‌شود (مانند most polite “مودب ترین”). اگرچه گاهی ممکن است با استفاده از کلمه‌ای از ریشه متفاوت هم بیان شود. (مثلا best “بهترین” صفت عالی good “خوب” است یا worst “بدترین” حد عالی bad “بد” است).

صفت عالی (Superlative) را با Positive “مثبت” و Comparative “صفت تفضیلی” مقایسه کنید.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…