وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عالی یا Superlative چیست؟

تعریف و معنی Superlative :

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان شده توسط یک صفت یا قید است. در انگلیسی حد عالی معمولا با اضافه کردن پسوند –est به آخر قید یا صفت (مانند fastest “سریع‌ترین”) یا با آوردن کلمه most “بیشترین” بعنوان معرف بیان می‌شود (مانند most polite “مودب ترین”). اگرچه گاهی ممکن است با استفاده از کلمه‌ای از ریشه متفاوت هم بیان شود. (مثلا best “بهترین” صفت عالی good “خوب” است یا worst “بدترین” حد عالی bad “بد” است).

صفت عالی (Superlative) را با Positive “مثبت” و Comparative “صفت تفضیلی” مقایسه کنید.از این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…