وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عالی یا Superlative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی Superlative :

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان شده توسط یک صفت یا قید است. در انگلیسی حد عالی معمولا با اضافه کردن پسوند –est به آخر قید یا صفت (مانند fastest “سریع‌ترین”) یا با آوردن کلمه most “بیشترین” بعنوان معرف بیان می‌شود (مانند most polite “مودب ترین”). اگرچه گاهی ممکن است با استفاده از کلمه‌ای از ریشه متفاوت هم بیان شود. (مثلا best “بهترین” صفت عالی good “خوب” است یا worst “بدترین” حد عالی bad “بد” است).

صفت عالی (Superlative) را با Positive “مثبت” و Comparative “صفت تفضیلی” مقایسه کنید.