وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه شرطی یا subjunctive چیست؟

تعریف و معنی subjunctive :

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن یا غیرواقعی بودن استفاده می‌شود. این وجه در مقابل وجه اخباری قرار می‌گیرد.

در انگلیسی مدرن وجه شرطی تنها در سوم شخص زمان حال ( که پسوند s از فعل حذف می‌شود) و همچنین در افعال to be “فعل‌های ساخته شده از مصدر بودن” ( که وجه شرطی حال Be و وجه شرطی گذشته were است)  از دیگر وجه‌ها متمایز است.

در جمله‌های زیر افعالی که زیرشان خط کشیده شده در وجه شرطی هستند:

I recommended that he write and apologize

ترجمه: پیشنهاد کردم که نامه‌ای نوشته و عذرخواهی کند.

وجه اخباری فعل‌های این جمله writes “می‌نویسد” و apologizes “عذرخواهی می‌کند” است.

If that be the scenario, our position is indefensible

ترجمه: اگر چنین باشد، موضع ما غیرقابل دفاع است.

وجه اخباری فعل‌ این جمله is است.

If I were you, I’d own up

ترجمه: من اگر جای تو بودم به اشتباهم اعتراف می‌کردم.

وجه اخباری فعل‌ این جمله was است.

در انگلیسی مدرن وجه شرطی تا حدودی غیر متداول است و بیشتر مفاهیمی که قبلا با این وجه بیان می‌شدند حالا با استفاده از فعل‌های کمکی مانند might “ممکن است”، could “می‌تواند یا احتمال دارد” و should “باید یا بهتر است” بیان می‌شوند. اما این وجه در اصطلاحات ثابتی مانند موارد زیر هنوز هم استفاده می‌شود و باقی مانده است:

If I were you

ترجمه: اگر من جای تو بودم

God help you

ترجمه: خدا به دادت برسد

Long live the Queen

ترجمه: عمر ملکه دراز باد

Perish the thought

ترجمه: فکرش را هم نکناز این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…