وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ساده یا simple چیست؟

تعریف و معنی simple :

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته می‌شود که پیچیده نباشد یا تنها از یک جزء تشکیل شده باشد.

1. یک مفعول یا مکمل ساده برخلاف یک عبارت، تنها از یک کلمه ( یا یک کلمه و معرف‌هایش) تشکیل شده است.

مثال‌هایی از دیکشنری انگلیسی اکسفورد:

PROPHESY  “پیشگویی کردن”

توضیحات این مدخل در دیکشنری اکسفورد به دو بخش تقسیم شده است:

A) با مفعول ساده

B) با جمله واره بعنوان مفعول

مثال بخش A:

He prophesied fair weather

ترجمه: او پیشبینی کرد که هوا صاف خواهد بود.

در این جمله مفعول مستقیم fair weather “هوای صاف” است.

مثال بخش B:

I prophesy that I shall die to-night

ترجمه: پیشبینی می‌کنم که تا شب خواهم مرد.

در این جمله مفعول مستقیم، جمله واره I shall die to-night “امشب خواهم مرد” است.

2. زمان ساده یک فعل، شکل ساده و تنهای فعل است.

زمان‌های ساده در زبان انگلیسی: حال ساده و گذشته ساده 

حال ساده:

I walk to work

ترجمه: من پیاده سرکار می‌روم

گذشته ساده:

I walked to work

ترجمه: من پیاده سر کار رفتم.

این زمان‌های ساده در مقابل ساخت‌هایی قرار می‌گیرند که فعل کمکی دارند. مانند زمان حال کامل:

I have walked to work

ترجمه: پیاده سر کار آمده ام.

یا مانند افعال استمراری:

I was walking to work

ترجمه: داشتم پیاده به سمت محل کارم می‌رفتم.

مثال‌هایی از دیکشنری انگلیسی اکسفورد:

مثالی از معنی سوم کلمه JUST به معنی “اخیرا، در گذشته نزدیک”:

در معنی این کلمه آمده است که در استفاده امریکایی، گاهی این کلمه به جای زمان حال کامل همراه با فعل زمان حال ساده هم استفاده می‌شود. مثال:

My intro letter from Cowell to Copland just came

ترجمه: نامه معرفی من از طرف کوول به تازگی به دست کوپلند رسیده است.

در این جمله came زمان گذشته ساده فعل come “آمدن” است. ورژن حال کامل همین جمله چنین خواهد بود:

My intro letter from Cowell to Copland has just come.

ترجمه: نامه معرفی من از طرف کوول به تازگی به دست کوپلند رسیده است.

3. یک کلمه ساده فقط از یک واحد یا جزء تشکیل می‌شود. کلمات ساده اغلب با ترکیب‌ها یا کلمات پیشونددار مقایسه می‌شوند. مثلا boat “قایق” یک کلمه ساده است و در مقابل، steamboat “قایق بخاری” یک ترکیب است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…