وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تشبیه یا similative چیست؟

تعریف و معنی similative :

1. به عبارت یا سخنی که در آن یک چیزی به چیز دیگر تشبیه می‌شود، تشبیه (similative) می‌گویند.

مثال‌هایی از دیکشنری اکسفورد: بعضی از مثال های ثابت و قابل توجه تشبیه در دیکشنری اکسفورد آورده شده‌اند. مثلا صفت BAD adj. “بد” در بیان معنی اصطلاح bad halfpenny “سکه نیم پنی بد” در این دیکشنری به صورت تشبیهی استفاده شده و این اصطلاح بیانگر بازگشت ناخواسته چیزی یا کسی است و در عبارت‌های تشبیهی مانند جمله زیر استفاده شده است:

returned, like the bad half-penny

ترجمه: او برگشت، درست مانند یک سکه نیم پنی بد.

As a bad half penny is returned to its owner, so have I returned to you

ترجمه: مانند یک سکه نیم پنی بد که به دست صاحبش برمی‌گردد من هم به تو بازگشتم.

2. یک ترکیب تشبیهی ترکیبی است که در آن جزء دوم به طریقی به جزء اول تشبیه شده است.

ترکیب‌های تشبیهی معمولا صفت‌هایی هستند که در آنها جزء اول اسم و جزء دوم یک صفت است (و این صفت معمولا بیانگر حالت یا یک ویژگی مانند رنگ یا اندازه است). مثال:

sky-blue, jet-black, mountain-high

ترجمه: به بلندی کوه، سیاه براق و تیره، آبی آسمانی

بعضی ترکیب‌های تشبیهی اسم‌هایی هستند که هر دو جزء اول و دوم در آن‌ها اسم هستند. مثال‌هایی از دیکشنری اکسفورد: در توضیحات معنی‌ کلمه AIR n. بخشی به نام “ترکیب‌ها” و در این بخش ترکیب‌هایی با عنوان تشبیهی وجود دارند. ترکیب‌های این کلمه شامل صفات زیر است:

air-clear, air-sweet, air-thin

ترجمه: به نازکی هوا، به شیرینی هوا، به زلالی هوا

همچنین در معنی کلمه MILK در این دیکشنری نیز چنین بخشی وجود دارد که شامل ترکیب اسمی زیر است:

milk-bloom

ترجمه: شکوفه ای که تداعی کننده شیر (یا به رنگ شیر) است.از این واژه نامه:

جمله‌ واره فرعی یا وابسته

Subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…