وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عبارت شرطی یا Protasis چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی Protasis :

به کلمات apodosis و protasis”مکمل یا نتیجه جمله شرطی و خود عبارت شرطی” مراجعه کنید.