وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

صورت جانشین یا pro-form چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی pro-form :

صورت جانشین، کلمه یا ترکیبی از کلمات است که به نیابت از کلمه یا اصطلاح مشخص‌تری نقش می‌پذیرد و عمل می‌کند. ضمایر (مانند I، me، him، He و…) نوعی از صورت های جانشین هستند. از دیگر اقسام صورت جانشین، فعل do در نقش‌هایی مثل جمله زیر است که در آن فعل did جانشین عبارت started laughing “شروع به خندیدن کردن” می‌شود:

He started laughing, and I did too

ترجمه: او شروع به خندیدن کرد و من هم چنین کردم.

یا نوع دیگری از صورت جانشین، استفاده از قید so در مواردی مانند جمله زیر است که در آن so جانشین عبارت Susan is coming “سوزان دارد می‌آید” شده است:

Is Susan coming?” “I hope so

ترجمه: سوزان دارد می آید؟ “امیدوارم که اینطور باشد”