وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

زمان حال یا present tense چیست؟

تعریف و معنی present tense :

زمان حال فعل معمولا بیانگر اتفاقی است که در زمان حال می‌افتد یا بیانگر عملی است که از روی عادت انجام می‌شود یا حالتی که هم اکنون وجود دارد. مثلا در جمله زیر calls “زنگ میزند” زمان حال فعل call است و بیانگر عملی است که در زمان حال اتفاق می‌افتد:

David calls Rosie

ترجمه: دیوید به رزی زنگ میزند.

یا در جمله زیر is زمان حال فعل be است که حالت کنونی را بیان می‌کند:

Anika is calm

ترجمه: آنیکا خونسرد است.

در انگلیسی مدرن زمان حال ساده بیشتر فعل‌ها مشابه شکل ساده و پایه آن فعل است بجز افعال سوم شخص مفرد که معمولا پسوند s یا es می‌گیرند. بعنوان مثال برای اول شخص مفرد می‌گوییم: I run “من می‌دوم” ولی برای سوم شخص مفرد فعل run “دویدن” می‌گوییم: she runs “او می‌دود”.

فعل بی قاعده be سه شکل am ، is، are را برای زمان حال دارد.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…