وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

زمان حال یا present tense چیست؟

تعریف و معنی present tense :

زمان حال فعل معمولا بیانگر اتفاقی است که در زمان حال می‌افتد یا بیانگر عملی است که از روی عادت انجام می‌شود یا حالتی که هم اکنون وجود دارد. مثلا در جمله زیر calls “زنگ میزند” زمان حال فعل call است و بیانگر عملی است که در زمان حال اتفاق می‌افتد:

David calls Rosie

ترجمه: دیوید به رزی زنگ میزند.

یا در جمله زیر is زمان حال فعل be است که حالت کنونی را بیان می‌کند:

Anika is calm

ترجمه: آنیکا خونسرد است.

در انگلیسی مدرن زمان حال ساده بیشتر فعل‌ها مشابه شکل ساده و پایه آن فعل است بجز افعال سوم شخص مفرد که معمولا پسوند s یا es می‌گیرند. بعنوان مثال برای اول شخص مفرد می‌گوییم: I run “من می‌دوم” ولی برای سوم شخص مفرد فعل run “دویدن” می‌گوییم: she runs “او می‌دود”.

فعل بی قاعده be سه شکل am ، is، are را برای زمان حال دارد.از این واژه نامه:

فاعلی

Subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…

فعل

Verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی

Subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…