وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پیشوند یا prefix چیست؟

تعریف و معنی prefix :

پیشوند جزئی است که به ابتدای واژه یا ریشه اضافه می‌شود تا کلمه جدیدی تشکیل دهد. نقش اصلی پیشوند تغییر معنی کلمه‌ای است که به آن متصل می‌شود. آن را با Suffix “پسوند” مقایسه کنید.از این واژه نامه:

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…

جمله‌ واره فرعی یا وابسته یا subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…