وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گزاره یا predicate چیست؟

تعریف و معنی predicate :

گزاره یک جمله بخشی از آن است که شامل فاعل نمی‌شود (یعنی همه جمله بجز فاعل). گزاره معمولا شامل یک فعل و هرنوع مفعول، مکمل و هرنوع ساخت قیدی است. مثلا در جمله زیر we فاعل است و ate breakfast “صبحانه خوردیم” گزاره است:

We ate breakfast.

ترجمه: ما صبحانه خوردیم.

یا در جمله زیر sarcasm “سخن طعنه آمیز” فاعل و بخشی که زیرش خط کشیده شده گزاره است:

sarcasm is the lowest form of wit

ترجمه: سخن طعنه آمیز پست ترین نوع مزاح است.از این واژه نامه:

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…

نوع صفر

Zero

نوع صفر بیانگر غیبت یک ویژگی دستوری در حالت‌هایی است که معمولا…

قید جمله

Sentence adverb

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…