وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معرف پیشین یا premodifier چیست؟

تعریف و معنی premodifier :

معرف پیشین اسم، عبارت یا جمله واره‌ای است که قبل از اسم، عبارت و جمله واره دیگر آمده و معنی آن را محدود و توصیف می‌کند. مثلا در عبارت زیر school “مدرسه” معرف پیشین برای trip “سفر” است:

School trip

ترجمه: سفر مدرسه (اردو)

یا در عبارت زیر just “درست” معرف پیشین next to “کنار” است:

Just next to him

ترجمه: درست کنار او

و در جمله زیر all you can eat “هرچقدر میتوانی بخوری” معرف پیشین فعل buffet “بردار” است:

all you can eat buffet

ترجمه: هرچقدر میتوانی بخوری بردار.از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…