وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معرف پیشین یا premodifier چیست؟

تعریف و معنی premodifier :

معرف پیشین اسم، عبارت یا جمله واره‌ای است که قبل از اسم، عبارت و جمله واره دیگر آمده و معنی آن را محدود و توصیف می‌کند. مثلا در عبارت زیر school “مدرسه” معرف پیشین برای trip “سفر” است:

School trip

ترجمه: سفر مدرسه (اردو)

یا در عبارت زیر just “درست” معرف پیشین next to “کنار” است:

Just next to him

ترجمه: درست کنار او

و در جمله زیر all you can eat “هرچقدر میتوانی بخوری” معرف پیشین فعل buffet “بردار” است:

all you can eat buffet

ترجمه: هرچقدر میتوانی بخوری بردار.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…