وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معرف پیشین یا premodifier چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی premodifier :

معرف پیشین اسم، عبارت یا جمله واره‌ای است که قبل از اسم، عبارت و جمله واره دیگر آمده و معنی آن را محدود و توصیف می‌کند. مثلا در عبارت زیر school “مدرسه” معرف پیشین برای trip “سفر” است:

School trip

ترجمه: سفر مدرسه (اردو)

یا در عبارت زیر just “درست” معرف پیشین next to “کنار” است:

Just next to him

ترجمه: درست کنار او

و در جمله زیر all you can eat “هرچقدر میتوانی بخوری” معرف پیشین فعل buffet “بردار” است:

all you can eat buffet

ترجمه: هرچقدر میتوانی بخوری بردار.