وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شخص یا person چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی person :

شخص یک مقوله دستوری است که برای دسته بندی کلمات براساس اینکه متکلم (ها)، نویسنده(ها) یا مخاطب(ها) هستند یا شخص ثالث استفاده می‌شود. در انگیسی مدرن ضمایر و صفات ملکی مربوط به آنها نسبت به شخص شکل‌های مختلفی می‌گیرند.

در انگلیسی دوره‌های پیشین (مانند خیلی از زبان‌های دیگر) فعل‌ها هم نسبت به شخص علامت و نشانی می‌گرفتند. در انگلیسی مدرن وجه تمایزهای خیلی کمی از این دست باقی مانده‌اند: استثناء اصلی و عمده در این زمینه افعال سوم شخص مفرد در زمان حال هستند که معمولا با اضافه کردن s یا es به اخر افعال مشخص می‌شوند.

مثلا برای فعل run “دویدن” می‌گوییم: he/she/it   runs

ولی برای شخص های دیگر بدون نشان s استفاده میکنیم: I run, you run, we run, they run و …