وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شخص یا person چیست؟

تعریف و معنی person :

شخص یک مقوله دستوری است که برای دسته بندی کلمات براساس اینکه متکلم (ها)، نویسنده(ها) یا مخاطب(ها) هستند یا شخص ثالث استفاده می‌شود. در انگیسی مدرن ضمایر و صفات ملکی مربوط به آنها نسبت به شخص شکل‌های مختلفی می‌گیرند.

در انگلیسی دوره‌های پیشین (مانند خیلی از زبان‌های دیگر) فعل‌ها هم نسبت به شخص علامت و نشانی می‌گرفتند. در انگلیسی مدرن وجه تمایزهای خیلی کمی از این دست باقی مانده‌اند: استثناء اصلی و عمده در این زمینه افعال سوم شخص مفرد در زمان حال هستند که معمولا با اضافه کردن s یا es به اخر افعال مشخص می‌شوند.

مثلا برای فعل run “دویدن” می‌گوییم: he/she/it   runs

ولی برای شخص های دیگر بدون نشان s استفاده میکنیم: I run, you run, we run, they run و …از این واژه نامه:

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…

نوع صفر

Zero

نوع صفر بیانگر غیبت یک ویژگی دستوری در حالت‌هایی است که معمولا…

قید جمله

Sentence adverb

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…