وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حشو و عبارت های زائد یا periphrasis چیست؟

تعریف و معنی periphrasis :

حشو به بیان معنی با دو کلمه یا کلمات بیشتر گفته می‌شود که در غیر اینصورت می‌شد تنها با یک کلمه هم آن معنی را بیان کرد. مثال: استفاده از گروه اسمی have a bath که تنها با کلمه bathe هم قابل بیان است: هردو به معنی “حمام کردن”. گروه اسمی اول حشو است.

به بیان دقیق‌تر حشو استفاده از دو یا چند کلمه برای بیان یک ارتباط دستوری است که در غیر این صورت تنها با صرف یا تغییر یک کلمه قابل بیان است مثل:

حشو more heavy به جای کلمه ی heavier هردو به معنی “سنگین تر” و

She did go حشوی است برای She went. هردو به معنی “او رفت”از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…