وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حشو و عبارت های زائد یا periphrasis چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی periphrasis :

حشو به بیان معنی با دو کلمه یا کلمات بیشتر گفته می‌شود که در غیر اینصورت می‌شد تنها با یک کلمه هم آن معنی را بیان کرد. مثال: استفاده از گروه اسمی have a bath که تنها با کلمه bathe هم قابل بیان است: هردو به معنی “حمام کردن”. گروه اسمی اول حشو است.

به بیان دقیق‌تر حشو استفاده از دو یا چند کلمه برای بیان یک ارتباط دستوری است که در غیر این صورت تنها با صرف یا تغییر یک کلمه قابل بیان است مثل:

حشو more heavy به جای کلمه ی heavier هردو به معنی “سنگین تر” و

She did go حشوی است برای She went. هردو به معنی “او رفت”