وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه وصفی گذشته یا past participle چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی past participle :

به واژه participleوجه وصفی” مراجعه کنید.