وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

خنثی یا neuter چیست؟

تعریف و معنی neuter :

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند، اسم‌های خنثی و کلمات مربوط به آنها معمولا به اشیاء بی‌جان اشاره دارند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست. انگلیسی کهن سه جنس دستوری (مذکر، مونث و خنثی) داشت و درحالی‌که بیشتر اسم‌های خنثی به اشیاء بی جان اشاره می‌کردند (مثل scip ‘ship’ به معنی کشتی) اسم های دیگر اینطور نبودند (مثل wif ‘woman’ به معنی زن)از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…