وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم عام یا mass noun چیست؟

تعریف و معنی mass noun :

اسم عام اسمی است که شکل جمع ندارد و نمی‌تواند همراه اعداد استفاده شود. این نوع اسم میتواند بدون حرف تعریف یا تعیین کننده دیگری در جمله استفاده شود. کلمات Furniture, traffic, welfare (به ترتیب به معنی رفاه، ترافیک، اثاثیه) همه معمولا اسم عام هستند. مثلا می‌توان گفت:

welfare is important

ترجمه: رفاه مهم است.

I have some furniture

ترجمه: من تعدادی اثاثیه دارم.

because of the traffic

ترجمه: بخاطر ترافیک.

ولی نمی‌توان آنها را به صورت زیر و با عدد یا حرف تعریف استفاده کرد. مثلا جمله a welfare is important اشتباه است.

آن‌ها را با اسم‌های قابل شمارش مقایسه کنید. بعضی اسم‌های انگلیسی می‌توانند هم بعنوان اسم قابل شمارش و هم به عنوان اسم عام استفاده شوند. مثلا (noise) “سروصدا” در جمله زیر یک اسم عام است:

Stop making noise

ترجمه: سروصدا را تمامش کن.

ولی در جمله زیر یک اسم قابل شمارش است:

I can hear a strange noise

ترجمه: میتونم سروصدای عجیبی را بشنوم.از این واژه نامه:

جمله‌ واره فرعی یا وابسته

Subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…