وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تشدیدکننده یا Intensifier چیست؟

تعریف و معنی Intensifier :

تشدید کننده کلمه، گروه اسمی یا پیشوندی است که به چیزی قوت می‌دهد یا آن را تاکید می‌کند. تشدیدکننده‌ها اغلب قید هستند. مثل:

very, extremely, utterly

ترجمه: کاملا، بشدت، خیلی

یا صفت هستند مثل صفت Complete “تمام و کمال” در جمله:

He is a complete fool.

ترجمه: او یک احمق تمام و کمال است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…