وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تشدیدکننده یا Intensifier چیست؟

تعریف و معنی Intensifier :

تشدید کننده کلمه، گروه اسمی یا پیشوندی است که به چیزی قوت می‌دهد یا آن را تاکید می‌کند. تشدیدکننده‌ها اغلب قید هستند. مثل:

very, extremely, utterly

ترجمه: کاملا، بشدت، خیلی

یا صفت هستند مثل صفت Complete “تمام و کمال” در جمله:

He is a complete fool.

ترجمه: او یک احمق تمام و کمال است.از این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…