وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تشدیدکننده یا Intensifier چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی Intensifier :

تشدید کننده کلمه، گروه اسمی یا پیشوندی است که به چیزی قوت می‌دهد یا آن را تاکید می‌کند. تشدیدکننده‌ها اغلب قید هستند. مثل:

very, extremely, utterly

ترجمه: کاملا، بشدت، خیلی

یا صفت هستند مثل صفت Complete “تمام و کمال” در جمله:

He is a complete fool.

ترجمه: او یک احمق تمام و کمال است.