وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نقل قول غیرمستقیم یا indirect speech چیست؟

تعریف و معنی indirect speech :

نقل قول غیرمستقیم نقل قولی است که به جای اینکه عینا همانطور که بیان میشود نقل قول شود گزارشی از حرف‌های گوینده را می‌دهد (به نقل قول مستقیم مراجعه کنید) و از لحاظ شخص، زمان و غیره تغییر می‌کند.

مثلا درجمله زیر (that he demanded his rights) ” که حقش را می خواهد” نقل قول غیرمستقیم است” چون گزارشی است از آنچه پاول با فریاد گفته است:

Paul roared that he demanded his rights

ترجمه: پاول داد زد که حقش را می خواهد

نقل قول مستقیم آن اینطور می‌شود:

“ I demand my rights” Paul roared

ترجمه: پاول داد زد: من حقم را می خواهماز این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…