وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نقل قول غیرمستقیم یا indirect speech چیست؟

تعریف و معنی indirect speech :

نقل قول غیرمستقیم نقل قولی است که به جای اینکه عینا همانطور که بیان میشود نقل قول شود گزارشی از حرف‌های گوینده را می‌دهد (به نقل قول مستقیم مراجعه کنید) و از لحاظ شخص، زمان و غیره تغییر می‌کند.

مثلا درجمله زیر (that he demanded his rights) ” که حقش را می خواهد” نقل قول غیرمستقیم است” چون گزارشی است از آنچه پاول با فریاد گفته است:

Paul roared that he demanded his rights

ترجمه: پاول داد زد که حقش را می خواهد

نقل قول مستقیم آن اینطور می‌شود:

“ I demand my rights” Paul roared

ترجمه: پاول داد زد: من حقم را می خواهماز این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…