وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوال غیرمستقیم یا indirect question چیست؟

تعریف و معنی indirect question :

سوال مستقیم سوالی است که به جای اینکه عینا همانطور که توسط گوینده بیان می‌شود نقل قول شود (نقل قول مستقیم)، در لفظ غیرمستقیم گزارش می‌شود. آن را با سوال مستقیم مقایسه کنید. مثلا در جمله زیر(what the doctor said) “دکتر چه گفت” سوال غیرمستقیم است چون گزارشی است از سوالی که جین پرسید.

Jane asked what the doctor said

ترجمه: “جین پرسید که دکتر چه گفت”

در سوال مستقیم ساختار دستوری سوالی حفظ می‌شود، این جمله به عنوان سوال مستقیم اینطور خواهد بود:

“what did the doctor say?” asked Jane.

ترجمه: جین پرسید: “دکتر چه گفت؟”از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…