وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوال غیرمستقیم یا indirect question چیست؟

تعریف و معنی indirect question :

سوال مستقیم سوالی است که به جای اینکه عینا همانطور که توسط گوینده بیان می‌شود نقل قول شود (نقل قول مستقیم)، در لفظ غیرمستقیم گزارش می‌شود. آن را با سوال مستقیم مقایسه کنید. مثلا در جمله زیر(what the doctor said) “دکتر چه گفت” سوال غیرمستقیم است چون گزارشی است از سوالی که جین پرسید.

Jane asked what the doctor said

ترجمه: “جین پرسید که دکتر چه گفت”

در سوال مستقیم ساختار دستوری سوالی حفظ می‌شود، این جمله به عنوان سوال مستقیم اینطور خواهد بود:

“what did the doctor say?” asked Jane.

ترجمه: جین پرسید: “دکتر چه گفت؟”از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…