وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه اخباری یا indicative چیست؟

تعریف و معنی indicative :

وجه اخباری معمول‌ترین و متداول‌ترین وجه دستوری است که برای بیان واقعیت ها و عقاید (و در تقابل با آرزوها، دستورها، شروط و …) استفاده می‌شود. جملاتی مثل:

the children were playing

ترجمه: بچه ها داشتند بازی می کردند

I am hungry

ترجمه: من گرسنه ام

James left early

ترجمه: جیمز زود رفت

the prime minister made a terrible mistake

ترجمه: نخست وزیر اشتباه وحشتناکی کرد

همه این مثال‌ها وجه اخباری دارند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…