وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه اخباری یا indicative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی indicative :

وجه اخباری معمول‌ترین و متداول‌ترین وجه دستوری است که برای بیان واقعیت ها و عقاید (و در تقابل با آرزوها، دستورها، شروط و …) استفاده می‌شود. جملاتی مثل:

the children were playing

ترجمه: بچه ها داشتند بازی می کردند

I am hungry

ترجمه: من گرسنه ام

James left early

ترجمه: جیمز زود رفت

the prime minister made a terrible mistake

ترجمه: نخست وزیر اشتباه وحشتناکی کرد

همه این مثال‌ها وجه اخباری دارند.