وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نامعین یا Indefinite چیست؟

تعریف و معنی Indefinite :

حرف تعریف نامعین یا نکره در انگلیسی (a,an) “یک” می باشند. یک ضمیر وقتی نامعین است که به شخص یا شیء خاصی اشاره نمی‌کند ولی مرجعی مبهم، کلی و تعریف نشده دارد. به واژه ی Article “حرف تعریف” مراجعه کنید.

 مثل (something) “یک چیزی” در جمله ی زیر ضمیر نامعین است:

I heard something

ترجمه: یک چیزی شنیدم.

و (one) “ادم یا شخص” در جمله ی زیرضمیر نامعین است:

one should drink water in moderation

ترجمه: ادم باید در حد اعتدال آب بنوشد.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…