وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نامعین یا Indefinite چیست؟

تعریف و معنی Indefinite :

حرف تعریف نامعین یا نکره در انگلیسی (a,an) “یک” می باشند. یک ضمیر وقتی نامعین است که به شخص یا شیء خاصی اشاره نمی‌کند ولی مرجعی مبهم، کلی و تعریف نشده دارد. به واژه ی Article “حرف تعریف” مراجعه کنید.

 مثل (something) “یک چیزی” در جمله ی زیر ضمیر نامعین است:

I heard something

ترجمه: یک چیزی شنیدم.

و (one) “ادم یا شخص” در جمله ی زیرضمیر نامعین است:

one should drink water in moderation

ترجمه: ادم باید در حد اعتدال آب بنوشد.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…