وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سرگروه یا head چیست؟

تعریف و معنی head :

سرگروه در گروه اسمی بخش اصلی و معمولا الزامی آن گروه اسمی است. مثلا اسم (dress)”لباس” سرگروه گروه اسمی زیر است:

her long white dress

ترجمه: “لباس بلند سفیدش”

یا صفت (good)”خوب” سرگروه گروه توصیفی زیر است:

quiet surprisingly good

ترجمه: تقربا به طور شگفت انگیزی خوباز این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…