وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سرگروه یا head چیست؟

تعریف و معنی head :

سرگروه در گروه اسمی بخش اصلی و معمولا الزامی آن گروه اسمی است. مثلا اسم (dress)”لباس” سرگروه گروه اسمی زیر است:

her long white dress

ترجمه: “لباس بلند سفیدش”

یا صفت (good)”خوب” سرگروه گروه توصیفی زیر است:

quiet surprisingly good

ترجمه: تقربا به طور شگفت انگیزی خوباز این واژه نامه:

فاعلی یا subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…

فعل یا verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…