وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سرگروه یا head چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی head :

سرگروه در گروه اسمی بخش اصلی و معمولا الزامی آن گروه اسمی است. مثلا اسم (dress)”لباس” سرگروه گروه اسمی زیر است:

her long white dress

ترجمه: “لباس بلند سفیدش”

یا صفت (good)”خوب” سرگروه گروه توصیفی زیر است:

quiet surprisingly good

ترجمه: تقربا به طور شگفت انگیزی خوب