وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مالکیت یا genitive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی genitive :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته (genitive) “حالت مالکیت” برای بیان مالکیت، ارتباط نزدیک و مفاهیم مشابه استفاده می‌شود. انگلیسی کهن بعنوان زبانی تغییر یافته دارای یک حالت مالکیت بود که بازتاب آن در انگلیسی استاندارد مدرن در ضمایر و صفات ملکی مثل (his) “مال او (مذکر)” و (our) “مال ما” و در (‘s) مالکیت همچون در(John’s book) “کتاب جان”که معادل مدرن حالت مالکیت کهن (es) است دیده می‌شود. از بازمانده‌های حالت مالکیت در انگلیسی مدرن با نام کلی (Possessive) “ملکی” یاد می‌شود.