وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مالکیت یا genitive چیست؟

تعریف و معنی genitive :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته (genitive) “حالت مالکیت” برای بیان مالکیت، ارتباط نزدیک و مفاهیم مشابه استفاده می‌شود. انگلیسی کهن بعنوان زبانی تغییر یافته دارای یک حالت مالکیت بود که بازتاب آن در انگلیسی استاندارد مدرن در ضمایر و صفات ملکی مثل (his) “مال او (مذکر)” و (our) “مال ما” و در (‘s) مالکیت همچون در(John’s book) “کتاب جان”که معادل مدرن حالت مالکیت کهن (es) است دیده می‌شود. از بازمانده‌های حالت مالکیت در انگلیسی مدرن با نام کلی (Possessive) “ملکی” یاد می‌شود.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…