وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مالکیت یا genitive چیست؟

تعریف و معنی genitive :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته (genitive) “حالت مالکیت” برای بیان مالکیت، ارتباط نزدیک و مفاهیم مشابه استفاده می‌شود. انگلیسی کهن بعنوان زبانی تغییر یافته دارای یک حالت مالکیت بود که بازتاب آن در انگلیسی استاندارد مدرن در ضمایر و صفات ملکی مثل (his) “مال او (مذکر)” و (our) “مال ما” و در (‘s) مالکیت همچون در(John’s book) “کتاب جان”که معادل مدرن حالت مالکیت کهن (es) است دیده می‌شود. از بازمانده‌های حالت مالکیت در انگلیسی مدرن با نام کلی (Possessive) “ملکی” یاد می‌شود.از این واژه نامه:

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…

عالی یا Superlative

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان…

تشبیه یا similative

1. به عبارت یا سخنی که در آن یک چیزی به چیز…