وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مالکیت یا genitive چیست؟

تعریف و معنی genitive :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته (genitive) “حالت مالکیت” برای بیان مالکیت، ارتباط نزدیک و مفاهیم مشابه استفاده می‌شود. انگلیسی کهن بعنوان زبانی تغییر یافته دارای یک حالت مالکیت بود که بازتاب آن در انگلیسی استاندارد مدرن در ضمایر و صفات ملکی مثل (his) “مال او (مذکر)” و (our) “مال ما” و در (‘s) مالکیت همچون در(John’s book) “کتاب جان”که معادل مدرن حالت مالکیت کهن (es) است دیده می‌شود. از بازمانده‌های حالت مالکیت در انگلیسی مدرن با نام کلی (Possessive) “ملکی” یاد می‌شود.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…