وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

محدود یا finite چیست؟

تعریف و معنی finite :

فعل محدود فعلی است که با زمان محدود می‌شود مثلا در جمله ی زیر (ate) “خوردند” فعلی است که به زمان گذشته محدود می شود:

The children ate

ترجمه: بچه ها خوردند

افعال محدود معمولا در ترکیب با افعال نامحدود استفاده می‌شوند مثلا در جمله ی زیر گروه فعلی (were eating) “داشتند می‌خوردند” از فعل محدود were شکل جمع گذشته ریشه be به معنی “بودن” و فعل نامحدود (eating) وجه وصفی از ریشه eat است:

.The children were eating

ترجمه: بچه ها داشتند می‌خوردند.

جمله واره ای که فعل محدود دارد ( حتی اگر یک فعل نامحدود هم داشته باشد) جمله واره محدود نامیده می‌شود. مثلا جمله واره The children were eating)) یک جمله واره محدود است.از این واژه نامه:

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…