وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

محدود یا finite چیست؟

تعریف و معنی finite :

فعل محدود فعلی است که با زمان محدود می‌شود مثلا در جمله ی زیر (ate) “خوردند” فعلی است که به زمان گذشته محدود می شود:

The children ate

ترجمه: بچه ها خوردند

افعال محدود معمولا در ترکیب با افعال نامحدود استفاده می‌شوند مثلا در جمله ی زیر گروه فعلی (were eating) “داشتند می‌خوردند” از فعل محدود were شکل جمع گذشته ریشه be به معنی “بودن” و فعل نامحدود (eating) وجه وصفی از ریشه eat است:

.The children were eating

ترجمه: بچه ها داشتند می‌خوردند.

جمله واره ای که فعل محدود دارد ( حتی اگر یک فعل نامحدود هم داشته باشد) جمله واره محدود نامیده می‌شود. مثلا جمله واره The children were eating)) یک جمله واره محدود است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…