وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی بازاریابی دیجیتال
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پروفایل فیسبوک یا Facebook Profile چیست؟

Dilmajio A-Z Digital Marketing Glossary Icon

تعریف و معنی Facebook Profile :

به پروفایل شخصی فیسبوک گفته می شود. این پروفایل ها با ثبت نام کاربر ساخته می شوند.