وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حذف به قرینه | محذوف یا ellipsis | elliptical چیست؟

تعریف و معنی ellipsis | elliptical :

حذف به قرینه زمانی اتفاق می‌افتد که یک کلمه یا گروهی از کلمات از جمله یا سخن حذف می‌شود ولی از فحوای کلام فهمیده می‌شود. به جمله یا کلمات به کار رفته ای که در آنها حذف صورت گرفته elliptical “محذوف” گفته می‌شود.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…