وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حذف به قرینه | محذوف یا ellipsis | elliptical چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی ellipsis | elliptical :

حذف به قرینه زمانی اتفاق می‌افتد که یک کلمه یا گروهی از کلمات از جمله یا سخن حذف می‌شود ولی از فحوای کلام فهمیده می‌شود. به جمله یا کلمات به کار رفته ای که در آنها حذف صورت گرفته elliptical “محذوف” گفته می‌شود.