وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دو مفعولی یا double object چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی double object :

گاهی اوقات ممکن است یک فعل هر دو مفعول مستقیم و غیرمستقیم را داشته باشد. مثل جمله زیر:

I gave the children their dinner

ترجمه: به بچه ها شامشان را دادم

(their dinner) “شامشان” مفعول مستقیم و (the children) ” به بچه ها” مفعول غیرمستقیم است. به این جفت مفعول‌ها ممکن است با عنوان دومفعولی اشاره شود.