وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دو مفعولی یا double object چیست؟

تعریف و معنی double object :

گاهی اوقات ممکن است یک فعل هر دو مفعول مستقیم و غیرمستقیم را داشته باشد. مثل جمله زیر:

I gave the children their dinner

ترجمه: به بچه ها شامشان را دادم

(their dinner) “شامشان” مفعول مستقیم و (the children) ” به بچه ها” مفعول غیرمستقیم است. به این جفت مفعول‌ها ممکن است با عنوان دومفعولی اشاره شود.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…