وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دو مفعولی یا double object چیست؟

تعریف و معنی double object :

گاهی اوقات ممکن است یک فعل هر دو مفعول مستقیم و غیرمستقیم را داشته باشد. مثل جمله زیر:

I gave the children their dinner

ترجمه: به بچه ها شامشان را دادم

(their dinner) “شامشان” مفعول مستقیم و (the children) ” به بچه ها” مفعول غیرمستقیم است. به این جفت مفعول‌ها ممکن است با عنوان دومفعولی اشاره شود.از این واژه نامه:

پسوند یا suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…

نوع صفر یا zero

نوع صفر بیانگر غیبت یک ویژگی دستوری در حالت‌هایی است که معمولا…

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…