وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نقل قول مستقیم یا direct speech چیست؟

تعریف و معنی direct speech :

نقل قول مستقیم نقل قولی است که به جای گزارش دقیقا به همان شکلی که کسی جمله ای را گفته نقل می‌شود (به indirect speech “نقل قول غیرمستقیم” مراجعه کنید). این نوع نقل قول معمولا در بین  Quotation mark (“”) “علامت نقل قول” بیان می شود. مثل:

“I demand my rights,” roared Paul

ترجمه: پاول داد زد: “من حقم را می خواهم”.

(I demand my rights) نقل قول مستقیم است  چون بدون هیچ تغییری نقل قول شده است. نقل قول غیرمستقیم آن اینطور خواهد بود:

Paul roared that he demanded his rights

ترجمه: پاول داد زد که حقش را می خواهد.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…