وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نقل قول مستقیم یا direct speech چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی direct speech :

نقل قول مستقیم نقل قولی است که به جای گزارش دقیقا به همان شکلی که کسی جمله ای را گفته نقل می‌شود (به indirect speech “نقل قول غیرمستقیم” مراجعه کنید). این نوع نقل قول معمولا در بین  Quotation mark (“”) “علامت نقل قول” بیان می شود. مثل:

“I demand my rights,” roared Paul

ترجمه: پاول داد زد: “من حقم را می خواهم”.

(I demand my rights) نقل قول مستقیم است  چون بدون هیچ تغییری نقل قول شده است. نقل قول غیرمستقیم آن اینطور خواهد بود:

Paul roared that he demanded his rights

ترجمه: پاول داد زد که حقش را می خواهد.