وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم قابل شمارش یا count noun چیست؟

تعریف و معنی count noun :

اسم قابل شمارش اسمی است که معمولا هر دو شکل مفرد و جمع را می‌پذیرد و می‌تواند به همراه یک عدد استفاده شود. همچنین شکل مفرد آن باید با حرف تعریف یا ضمیر یا صفت اشاره دیگری همراه شود.

car ، strawberry و laptop  همگی معمولا اسامی قابل شمارش هستند. مثلا می‌شود گفت:

I have a car

ترجمه: من یک ماشین دارم

We had strawberries for dessert

ترجمه: ما برای دسر توت فرنگی داشتیم

She was working on her laptop

ترجمه: او با لپ تاپش کار می کرد

اسم قابل شمارش را با اسم عام (mass noun) مقایسه کنید.

بعضی اسامی می‌توانند هم به عنوان اسم عام و هم به عنوان اسم قابل شمارش استفاده شوند. مثلا (noise) “سروصدا” در جمله ی زیر اسم قابل شمارش است.

I can hear a strange noise

ترجمه: میتوانم سرو صدای عجیی را بشنوم

اما همین کلمه در جمله زیر یک اسم عام است:

Stop making noise

ترجمه: دست از سروصدا برداراز این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…