وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مرکب | مرکب سازی یا compound | compounding چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی compound | compounding :

مرکب یک کلمه یا واحد لغوی است که از ترکیب دو یا چند کلمه تشکیل شده است( این فرایند ترکیب، مرکب سازی نام دارد) مرکب ها به شکل های زیادی می توانند ساخته شوند که از جمله ی آن:

1. اسم+اسم مثل:

bookcase

ترجمه: کیف کتاب یا به عبارتی کیف مدرسه

2. صفت + اسم مثل:

blackbird

ترجمه: “سیه پر”

3. اسم + صفت مثل:

tax-free

ترجمه: بدون مالیات

4. اسم + وجه وصفی گذشته مثل:

Handmade

ترجمه: ساخته دست

5. فعل+قید (اغلب بر اساس فعل های عبارتی مثل:

Lookout

ترجمه: پاییدن

شکل املایی بعضی مرکب‌ها به صورت یک کلمه‌ای است. مثل (blackbird, handmade) و بعضی به صورت کلمات جدا مثل:

atom bomb

ترجمه: بمب اتم

living room

ترجمه: اتاق پذیرایی

و بعضی در بین دو جزء خط تیره دارند مثل:

mother-in-law

ترجمه: مادر شوهر یا مادرزن

به دلیل تعداد بالای مرکب‌ها در گزینه‌های مرکب سازی (روش) تنوع وجود دارد.