وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مرکب | مرکب سازی یا compound | compounding چیست؟

تعریف و معنی compound | compounding :

مرکب یک کلمه یا واحد لغوی است که از ترکیب دو یا چند کلمه تشکیل شده است( این فرایند ترکیب، مرکب سازی نام دارد) مرکب ها به شکل های زیادی می توانند ساخته شوند که از جمله ی آن:

1. اسم+اسم مثل:

bookcase

ترجمه: کیف کتاب یا به عبارتی کیف مدرسه

2. صفت + اسم مثل:

blackbird

ترجمه: “سیه پر”

3. اسم + صفت مثل:

tax-free

ترجمه: بدون مالیات

4. اسم + وجه وصفی گذشته مثل:

Handmade

ترجمه: ساخته دست

5. فعل+قید (اغلب بر اساس فعل های عبارتی مثل:

Lookout

ترجمه: پاییدن

شکل املایی بعضی مرکب‌ها به صورت یک کلمه‌ای است. مثل (blackbird, handmade) و بعضی به صورت کلمات جدا مثل:

atom bomb

ترجمه: بمب اتم

living room

ترجمه: اتاق پذیرایی

و بعضی در بین دو جزء خط تیره دارند مثل:

mother-in-law

ترجمه: مادر شوهر یا مادرزن

به دلیل تعداد بالای مرکب‌ها در گزینه‌های مرکب سازی (روش) تنوع وجود دارد.از این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…