وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جملات مرکب یا Compound Sentences چیست؟

تعریف و معنی Compound Sentences :

جملات مرکب یا Compound Sentence از ترکیب دو یا چند جمله‌واره مستقل یا جمله ساده تشکیل می‌شود.

جمله‌واره‌های مستقل عبارت‌هایی هستند که به تنهایی هم معنی می‌دهند. آن‌ها برای بیان مفهوم کامل به یکدیگر وابسته نیستند، اما در کنار هم قرار می‌گیرند و مفاهیم مشابه را عنوان می‌کنند.

دو جمله‌واره مستقل

I love my dog. I never go anywhere without her.

ترجمه: من عاشق سگم هستم. هرگز بدون او جایی نمی‌روم

جمله مرکب

I love my dog, for I never go anywhere without her.

ترجمه:  چون من عاشق سگم هستم، هرگز بدون او جایی نمی‌روم

دو جمله‌واره مستقل

Pauline is late for work. The boss wants to talk to her.

ترجمه:  پائولین دیر کرده است. رئیس می‌خواهد با او صحبت کند.

جمله مرکب

Pauline is late for work, so the boss wants to talk to her.

ترجمه:  چون پائولین دیر کرده است، رئیس می‌خواهد با او صحبت کند.

دو جمله‌واره مستقل

Salmon is delicious. It’s good for you too.

ترجمه:   ماهی سالمون طعم خوبی دارد. همچنین برای سلامتی هم مفید است.

جمله مرکب

Salmon is delicious, and it’s good for you too.

ترجمه:   ماهی سالمون طعم خوبی دارد و همچنین برای سلامتی هم مفید است.

حروف ربط هم پایه

برای ربط دادن جمله واره‌های مستقل به یکدیگر باید از حروف ربط هم پایه استفاده کنید. در زبان انگلیسی 7 حرف ربط هم پایه وجود دارد:

  • for
  • and
  • nor
  • but
  • or
  • yet
  • so

برای اینکه این 7 مورد را فراموش نکنید، می‌توانید از سرواژه FANBOYS استفاده کنید. برای ربط دادن جمله‌واره‌های مستقل با استفاده از حروف ربط هم پایه، حتماً بین 2 جمله‌واره کاما قرار دهید؛ به این ترتیب جمله‌های مستقل را اشتباه به هم ربط نخواهید داد.

ویرگول نشانه چیست؟ (کاربرد و مثال)

بسیاری از افرادی که با ترجمه و نوشتن سر و کار دارند فکر …

از نقطه ویرگول استفاده کنید

نقطه ویرگول یکی دیگر از عناصر کاربردی برای اتصال 2 جمله‌واره مستقل به یکدیگر است. آن‌ها هم مثل حروف ربط هم پایه عمل می‌کنند، مخصوصاً and، for، yet و so.

I love my dog; I never go anywhere without her.

ترجمه: من عاشق سگم هستم؛ هرگز بدون او جایی نمی‌روم.

Pauline is late for work; the boss wants to talk to her.

ترجمه: پائولین دیر کرده است؛ رئیس می‌خواهد با او صحبت کند.

Salmon is delicious; it’s good for you too.

ترجمه: ماهی سالمون طعم خوبی دارد؛ همچنین برای سلامتی هم مفید است.

مثال جملات مرکب

روش‌های بسیاری برای ترکیب کردن مفاهیم مستقل و ایجاد مفاهیم جدید وجود دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید؛ در این مثال‌ها 2 جمله‌واره مستقل با یکدیگر ترکیب شده‌اند و یک جمله را تشکیل می‌دهند.

Alex likes to fish. He is going fishing on Friday.

ترجمه:    الکس ماهیگیری را دوست دارد. او جمعه به ماهیگیری می‌رود.

Alex likes to fish, and he is going fishing on Friday.

ترجمه:    الکس ماهیگیری را دوست دارد و او جمعه به ماهیگیری می‌رود.

Becky wishes she could be younger. Everyone else in the program is half her age.

ترجمه:   بکی آرزو می‌کند که کاش جوان‌تر بود. همه کسانی که در این برنامه هستند نصف سن او را دارند.

Becky wishes she could be younger, for everyone else in the program is half her age.

ترجمه:    بکی آرزو می‌کند که کاش جوان‌تر بود، زیرا همه کسانی که در این برنامه هستند نصف سن او را دارند.

جملات مرکب یا جملات پیچیده؟

جملات پیچیده با جملات مرکب تفاوت دارند. جملات پیچیده از یک جمله‌واره مستقل و حداقل یک جمله‌واره وابسته تشکیل می‌شود. جمله واره وابسته مفهوم مستقلی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی استفاده شود.

در جملات پیچیده از حروف ربط وابسته‌ساز مانند because،while ، if و unless استفاده می‌شود.

جمله مرکب

My sister got a raise, so she’s going on vacation.

ترجمه:     خواهرم ترفیع گرفت، برای همین می‌خواهد به سفر برود.

جمله پیچیده

My sister got a raise because she works hard.

ترجمه: خواهرم ترفیع گرفت، زیرا سخت کار می‌کرد.

جمله مرکب

You can watch the game, or you can read a book.

ترجمه: تو می‌توانی بازی را تماشا کنی یا اینکه کتاب بخوانی.

جمله پیچیده

You can watch the game if you want.

ترجمه:  اگر بخواهی می‌توانی بازی را تماشا کنی.

بزرگترین تفاوت جملات پیچیده و مرکب، رابطه بین جمله‌واره‌های آن‌ها است. در جملات مرکب هر دو جمله‌واره‌های مستقل به یک اندازه اهمیت دارند؛ ولی در جملات پیچیده کار جمله‌واره وابسته این است که درباره جمله‌واره مستقل بیشتر توضیح دهد. جملات پیچیده مرکب هر دو نوع جمله را با هم ترکیب می‌کنند.

سخن آخر

جملات مرکب رایتینگ شما را بهتر می‌کند. هیچ چیز بدتر از خواندن متنی که فقط جملات ساده دارد نیست، پس سعی کنید در رایتینگ حتماً از جملات مرکب هم استفاده کنید. برای اینکه در ساخت انواع جملات مهارت لازم را پیدا کنید باید از نمودارسازی جمله (sentence diagramming) کمک بگیرید.از این واژه نامه: