وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله پیچیده مرکب یا Compound Complex Sentence چیست؟

تعریف و معنی Compound Complex Sentence :

یکی از نکات کلیدی در نوشتن یک رایتینگ خوب، جمله‌سازی است. از انواع مختلفی از جملات -ساده، پیچیده، مرکب و پیچیده مرکب – می‌توان در رایتینگ استفاده کرد.

دانستن نحوه استفاده از انواع جملات انگلیسی به شما کمک می‌کند مفاهیم مورد نظرتان را واضح و با جزئیات کامل بیان کنید. همچنین با این کار در رایتینگ خود تنوع ایجاد می‌کنید، به این ترتیب خواننده را تشویق می‌کنید که به خواندن ادامه دهد.

از بین مدل‌های مختلف جمله، جملات پیچیده مرکب معمولاً طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جملات هستند. به این علت که در این جملات، 2 نوع جمله مختلف با یکدیگر ترکیب می‌شوند و یک جمله طولانی را می‌سازند.

به‌عبارت دیگر جملات پیچیده مرکب از ترکیب یک جمله مرکب و یک جمله پیچیده به وجود می‌آیند.

فهم بهتر جمله‌واره

قبل از اینکه سراغ نوشتن جملات پیچیده مرکب برویم باید اول درک کاملی از هر 2 نوع جمله‌واره پیدا کنیم. به هر قسمتی از جمله که دارای یک فعل و فاعل باشد، جمله‌واره می‌گوییم.

جمله‌واره‌ها لزوماً یک جمله کامل نیستند؛ با این حال جملات ساده از یک جمله‌واره مستقل تشکیل می‌شوند که می‌توانند به تنهایی به‌عنوان به جمله کامل بیایند. برای مثال:

Erin loves her brother.

ترجمه: ارین برادر خود را دوست دارد.

The dog ran off.

ترجمه:   سگ فرار کرد.

I am tall.

ترجمه: .من قد بلند هستم

همه مثال‌های بالا دارای یک فعل و یک فاعل هستند و به تنهایی معنی می‌دهند. به این جملات جمله‌واره مستقل یا جمله ساده کامل می‌گویند.

نوع دیگر جمله‌واره، جمله‌واره وابسته است. این جمله‌واره‌ها جملات کاملی نیستند، اما شامل یک اسم و یک فعل می‌شوند. برای مثال:

When I come home

ترجمه:  وقتی که به خانه می‌آیم

If you sell the most cookies

ترجمه:  اگر بیشتر بیسکوئیت‌ها را بفروشی

Because she is so smart[/tr]   چون او خیلی باهوش است

ترجمه:

 

توجه داشته باشید که هرک از این جمله‌واره‌ها با یک ضمیر موصولی شروع می‌شوند. ضمیر موصولی کلمه‌ای است که جمله‌واره مستقل را به جمله‌واره وابسته‌ای تبدیل می‌کند که باید به جمله‌واره مستقل دیگری بچسبد. این ضمایر به تنهایی کاربرد ندارند.

برای اینکه مفهوم جمله را کامل منتقل کنید به اطلاعات بیشتری نیاز دارید.

clause: تعریف و انواع آن

از یک فاعل و یک فعل ساخته میشه و کوچکترین واحد زبانی برا …

جملات مرکب  ‌(Compound Sentence)

از ترکیب 2 جمله‌واره مستقل، جملات مرکب به وجود می‌آیند. برای مثال:

Erin loves her brother, and he loves her too.

ترجمه:  ارین برادر خود را دوست دارد و برادرش هم او را دوست دارد.

The dog ran off, but I didn’t care.

ترجمه: سگ فرار کرد، اما من اهمیتی ندادم.

I am tall, yet she is short.

ترجمه: من قدبلند هستم، با این حال او کوتاه است.

فراموش نکنید که هنگام اتصال جمله‌واره‌های مستقل باید بین آن‌ها حروف ربط هم پایه قرار دهید. حروف ربط هم پایه عبارتند از: for، and، nor، but، or، yet و so.

در جملات مرکب باید قبل از حرف ربط هم پایه از کاما استفاده کنید که نشانه گذاری جمله درست باشد.

گرامر حروف ربط در انگلیسی [ مثال و لیست کامل ]

حروف ربط یا conjunction موضوعیه که هیچ زبان آموزی نمیتونه از …

جملات پیچیده (Complex Sentence)

از به هم پیوستن جمله‌واره وابسته و جمله‌واره مستقل جملات پیچیده به وجود می‌آیند. جمله‌واره وابسته می‌تواند هم در ابتدای جمله و هم در آخر جمله قرار گیرد. برای مثال:

When I come home, I will eat dinner.

ترجمه:  وقتی که به خانه می‌آیم، شام می‌خورم.

If you sell the most cookies, you will win the prize.

ترجمه:  اگر بیشتر بیسکوئیت‌ها را بفروشی، جایزه می‌گیری.

The college gave her a scholarship because she is so smart.

ترجمه: چون او خیلی باهوش است، دانشگاه به او بورسیه داد.

به یاد داشته باشید اگر جمله‌واره وابسته ابتدای جمله قرار گیرد باید بعد از آن حتماً کاما بگذارید. اگر جمله واره وابسته آخر جمله قرار گیرد، نیازی به گذاشتن کاما نیست.

جملات پیچیده مرکب (Compound-Complex Sentence)

همان‌طور که از اسم جملات پیچیده مرکب پیداست، این جمله جملات پیچیده و مرکب را با یکدیگر ترکیب می‌کند. جملات پیچیده مرکب از حداقل دو جمله‌واره مستقل (مانند جمله مرکب) و حداقل یک جمله‌واره وابسته (مانند جمله پیچیده) تشکیل می‌شوند. برای مثال:

Erin loves her brother, and he loves her too because she pays his bills.

ترجمه:  ارین برادر خود را دوست دارد و برادرش هم او را دوست دارد، زیرا پول قبض‌های او را می‌دهد.

The dog ran off when I chased him, but I didn’t care.

ترجمه:  وقتی من سگ را دنبال کردم فرار کرد، اما من اهمیتی ندادم.

Though my mother says it doesn’t matter, I am tall, and she is short.

ترجمه: . من قد بلند هستم و او کوتاه  است، با این حال مادرم می‌گوید که مهم نیست.

به خاطر داشته باشید که جمله‌واره‌های وابسته می‌توانند در هر جای جمله پیچیده مرکب- ابتدا، وسط یا آخر- قرار بگیرند. فرقی ندارد جمله‌واره وابسته در کجا قرا می‌گیرد، قوائد نشانه‌گذاری هم در جملات مرکب و هم پیچیده باید اعمال شوند.

یعنی در جمله، قبل از حرف ربط هم پایه باید کاما بگذارید. زمانی که جمله‌واره وابسته در ابتدای جمله قرار می‌گیرد، اگر امکان داشت باید یک کاما هم بعد از جمله‌واره وابسته قرار گیرد.

به مثال‌های زیر توجه کنید. با خواندن این مثال‌ها متوجه می‌شوید جملات پیچیده مرکب چگونه جزئیات بیشتری را به رایتینگ شما اضافه می‌کنند.

When I went to the store, my parents wanted me to pick up some milk, but I didn’t have enough money.

ترجمه: وقتی که به فروشگاه رفتم، والدین‌ام از من خواستند که شیر بگیرم، اما من پول کافی نداشتم.

Even if the child is hungry, he will never eat vegetables, but he will always eat ice cream.

ترجمه: بچه حتی اگر گرسنه هم باشد هیچ‌وقت سبزیجات نمی‌خورد، اما همیشه بستنی می‌خورد.

The man was mean because he was lonely, but his attitude only made his situation worse.

ترجمه: آن مرد از تنهایی زیاد بدجنس شده بود، اما طرز فکر او همه چیز را بدتر می‌کرد.

The dog needed a new leash, and he couldn’t go for a walk until he had one.

ترجمه: سگ به یک افسار جدید نیاز داشت و تا زمانی که افسار نداشت نمی‌توانست به پیاده‌روی برود.

It is important to vote when the time comes, or you won’t get a say in new laws.

ترجمه: رای دادن در زمان موعود بسیار اهمیت دارد، در غیر این صورت در تعیین قوانین جدید سهمی نخواهید داشت.

در رایتینگ انعطاف داشته باشید

با کمک جملات پیچیده مرکب می‌توانید در رایتینگ انعطاف به خرج دهید و همه جزئیات لازم درباره اینکه چرا، چگونه و چه زمان اتفاقی رخ داده است را بنویسید.

در نوشتن جملات پیچیده مرکب فهمیدن اینکه کدام قسمت جمله‌واره مستقل و کدام قسمت جمله‌واره وابسته است بسیار اهمیت دارد؛ به این ترتیب نشانه‌گذاری جمله درست صورت می‌گیرد و جملات مستقل به اشتباه به هم متصل نخواهند شد. به محض اینکه به این موارد تسلط پیدا کنید، می‌توانید برای بیان کردن مفاهیم پیچیده از جملات پیچیده مرکب استفاده کنید.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…