وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مکمل مرکب یا complementary چیست؟

تعریف و معنی complementary :

ترکیب مکمل ترکیبی است که در آن جزء اول(معمولا صفت) ، بیانگر جزء دوم است و جزء دوم یک مکمل فعلی است. جزء اول معمولا یک صفت است و جزء دوم وجه وصفی حال (present participle) است که به ظاهر یا اثر اشاره دارد. مثل:_lookingو –seeming هر دو به معنی “به نظر رسنده” و -sounding به معنی “به گوش رسنده”.

مثلا ترکیب مکملی (strange-looking) به این معنی است که فلانی عجیب به نظر می‌رسد. (عجیب (strange= مکمل (look) “به نظر رسیدن” است.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…