وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مکمل مرکب یا complementary چیست؟

تعریف و معنی complementary :

ترکیب مکمل ترکیبی است که در آن جزء اول(معمولا صفت) ، بیانگر جزء دوم است و جزء دوم یک مکمل فعلی است. جزء اول معمولا یک صفت است و جزء دوم وجه وصفی حال (present participle) است که به ظاهر یا اثر اشاره دارد. مثل:_lookingو –seeming هر دو به معنی “به نظر رسنده” و -sounding به معنی “به گوش رسنده”.

مثلا ترکیب مکملی (strange-looking) به این معنی است که فلانی عجیب به نظر می‌رسد. (عجیب (strange= مکمل (look) “به نظر رسیدن” است.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…