وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

همبند یا combining form (comb. form) چیست؟

تعریف و معنی combining form (comb. form) :

همبند جزئی است که به اول یا آخر جزئی دیگر اضافه می‌شود تا کلمه ای جدید تشکیل دهد.از این واژه نامه:

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to یا to-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.

ریشه یا stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…