وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

همبند یا combining form (comb. form) چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی combining form (comb. form) :

همبند جزئی است که به اول یا آخر جزئی دیگر اضافه می‌شود تا کلمه ای جدید تشکیل دهد.