وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم جمع یا  collective noun چیست؟

تعریف و معنی  collective noun :

اسم جمع اسمی است که در شکل مفرد خود به گروهی از مردم یا اشیا اشاره می‌کند و به شکل جمعی در نظر گرفته می‌شوند. بعضی اسم‌های جمع در انگلیسی عبارت اند از:

audience، committee ، family ، parliamentو team.

ترجمه: مخاطبان، کمیته، خانواده، پارلمان و تیم.

در مورد اسم جمع بیشتر بخوانید: اسم جمع در انگلیسی + گرامر و مثالاز این واژه نامه:

زمان

Tense

زمان انجام یا رخ دادن عمل فعل نسبت به زمان ادای سخن…

ساده

Simple

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته…

جمله ‌واره شروع شونده با that

That-clause

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع…