وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سببی یا causative چیست؟

تعریف و معنی causative :

یک فعل سببی (یا معنای آن) علت را بیان می‌کند.مثلا raise (بالا بردن) یک فعل سببی محسوب می‌شود چون سبب بالا رفتن (rise) می‌شود.
فعل spill “ریختن” در جمله زیر یک فعل سببی است چون باعث ریخته شدن شیر می‌شود:

I spilled the milk

ترجمه: من شیر را ریختماز این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…