وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سببی یا causative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی causative :

یک فعل سببی (یا معنای آن) علت را بیان می‌کند.مثلا raise (بالا بردن) یک فعل سببی محسوب می‌شود چون سبب بالا رفتن (rise) می‌شود.
فعل spill “ریختن” در جمله زیر یک فعل سببی است چون باعث ریخته شدن شیر می‌شود:

I spilled the milk

ترجمه: من شیر را ریختم