وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سببی یا causative چیست؟

تعریف و معنی causative :

یک فعل سببی (یا معنای آن) علت را بیان می‌کند.مثلا raise (بالا بردن) یک فعل سببی محسوب می‌شود چون سبب بالا رفتن (rise) می‌شود.
فعل spill “ریختن” در جمله زیر یک فعل سببی است چون باعث ریخته شدن شیر می‌شود:

I spilled the milk

ترجمه: من شیر را ریختماز این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…