وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت یا case چیست؟

تعریف و معنی case :

حالت، شکل تغییر یافته ی اسم، ضمیر یا صفتی است که ارتباط دستوری آن با کلمات دیگر را بیان می‌کند.
مثلا این واقعیت که یک اسم حالت (nominative) “فاعلی” دارد بیانگر این است که این اسم فاعل یک فعل است.

انگلیسی کهن چهار حالت کامل داشت:

  • حالت فاعلی
  • حالت مفعولی مستقیم
  • حالت اضافه
  • حالت مفعولی غیر مستقیم

به این 4 حالت نشانه‌هایی از حالت ابزاری و حالت مکانی را هم اضافه کنید.
این سیستم حالتی تا حد زیادی در دوران انگلیسی میانه ناپدید شد و نقش‌های آن‌ها با اجزای دیگری در انگلیسی مدرن ارائه شدند.
تنها بازمانده از این سیستم حالتی اشکال تغییر یافته ضمایر مثل he, him, his و s‘ تعیین کننده مالکیت مثل Jon’s book (کتاب جان) است.از این واژه نامه:

ضمیر مفعولی

Object pronoun

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست بلکه مفعولی است که معمولا به نوعی…

جمله ساده

Simple sentence

جمله ساده جمله‌‌واره مستقلی است که بیانگر یک اندیشه کامل است. برخلاف…

اسم جنس

Generic Noun

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه…